Пневмология и фтизиатрия

Специалистите по белодробни болести в Аджибадем Сити Клиник Варна осъществяват експертна диагноза и лечение на  заболяванията на белите дробове. На тяхно разположение са модерна диагностична апаратура и съвременна лаборатория. 

В медицинския център се извършва спирометрия - специализирано изследване за оценка на работата на белите дробове.

Специалистите по белодробни болести извършват експертна оценка, диагностика, лечение и профилактика на широка гама заболявания. Те работят в тясно сътрудничество със специалистите по образна диагностика и хирурзите в клиниката при диагностицирането и наблюдението на белодробните туморни новообразувания.  Пулмолозите осъществяват успешна екипна работа и с кардиолози, алерголози, педиатри и други специалисти, когато конкретния случай налага това. 

Галерия

Д-р Цветана Йорданова - спирометрия