Акушерство и гинекология

Запази час

Специалистите по АГ успешно на Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна работят по профилатиката, ранната диагноза и своевременното лечение на редица гинекологични заболявания по стандартите на най-добрата медицинска практика.

В лечебното заведение се извършват широка гама дейности, насочени към майчиното здраве: диагностика и наблюдение на бременност - нормална и патологична, пренатална диагностика и наблюдение на плода, рутинно акушерство, репродуктивно здраве и борба с безплодието, както и цялостна диагностика и лечение на голям брой гинекологични заболявания. Някои от гинеколозите са сертифицирани за лечение на момичета под 18-годишна възраст.

В клиниката са разработени и успешно се прилагат комплексни профилактични програми за женско здраве с особено внимание към възрастта над 50 г.

Извършват се специализирани изследвания като колпоскопия, компютърна томография/скенер, ядрено-магнитен резонанс, които спомагат за бързата и точна диагностика.

Галерия

Д-р Валентин Германов - АГ
Доц. д-р Елис Исмаил - АГ лекар
Д-р Орцева, гинеколог