Клинична хематология

Клиничната хематология изучава болестите на кръвта и кръвотворните органи: различни видове анемии, остри и хронични левкемии, доброкачествени и злокачествени процеси в лимфните възли, болестите на костния мозък и нарушенията в кръвосъсирването. Основна задача на специалистите-хематолози е своевременното, още в най-ранния стадий  разпознаване на развиващото се заболяване, за да се започне бързо и най-подходящо лечение. 

Диагностицирането на блестите на кръвта и кръвотворните органи е сложен процес и освен задълбочени клинични познания на специалиста-хематлог, изисква умения за анализ на кръвната картина и костния мозък на пациента, познания за генетичния произход на голяма част от хематологичните заболявания, правилна интерпретация на резултатите от кръвните и биохимични изследвания.

За да достигнат до точна диагностика и назначат лечение специалистите-хематолози си партнират със специалистите по образна диагностика, гастроентеролозите и други подразделения на вътрешните болести, с генетици, акушер-гинеколози, имунолози и  патоанатоми.