Проф. д-р Лиана Герчева, д.м.

Клиничен хематолог

Проф. Д-р Лиана Герчева е сред водещите специалисти по Клинична хематология у нас. Тя е с богат опит в диагностиката на лечението на болести на кръвта, университетски преподавател и уважавано име от пациенти, медици и в академичните сред.

Има придобити специалности по Вътрешни болести, Клинична хематология и Социален мениджмънт.


График

 • Петък
  1. 9:00 - 14:00
  • Клинични интереси

   Клинични интереси

   Миелопролифертивни неоплазми

   Таргетна терапия

   Тромбоза и хемостаза

   Миеломна болест

   Вродени и придобити анемии

  • Професионален опит

   Професионален опит
   • Асистент, старши асистент, главен асистент в Катедра „Вътрешни болести“, Клиника по хематология при Медицински университет- Плевен
   • 1994-1996 г. е завеждащ отделение по вътрешни болести при МБАЛ „Света Анна“ – Варна
   • 1996-2020 г. работи в УМБАЛ „Св. Марина“ и Медицински университет – Варна
   • 2004 - 2019 г. - началник на Клиника по клинична хематология
   • 2004 - 2020 г. - ръководител на Учебно-научен сектор по хематология при Катедра „Вътрешни болести“ на МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.
   • Автор и съавтор е на над 240 научни труда, публикувани в български и международни списания
   • Има активни акаунти в Google scholar и Research gate, импакт фактор над 500, над 2800 цитирания във Web of Science; над 900 - в Scopus и над 1500 в Google Scholar.
   • Ръководител и участник в 14 научни проекта, от които два европейски.
   • Постоянен оценител е към Фонд „Наука“ при МОН. Член на редакционната колегия на списанията „Клинична хематология“ (до 2019 г.) и „Journal of IMAB“ (понастоящем). Член е на акредитационна комисия към НАОА, като през 2019 г. участва в акредитирането за обучение на докторанти при СБАЛХЗ – София и Учебния сектор по хематология при МУ – Пловдив.
   • Обучавала е студенти от Факултета по медицина и Факултета по фармация в МУ-Варна.
   • Научен ръководител на 8 докторанти.
   • Преподава на специализиращи лекари по Вътрешни болести, Клинична хематология и Трансфузионна хематология. Редовен член на изпитна комисия за придобиване на магистърска степен по медицина (до 2020 г.) и на изпитна комисия за придобиване на специалността „Клинична хематология“ (понастоящем).
   • От 2020 г. приема пациенти в Аджибадем Сити Клиник Варна.
  • Образование

   Образование
   • Придобити специалности по Вътрешни болести, Клинична хематология и Социален мениджмънт.
   • Защитена докторска дисертация
   • Специализира трансплантация на костен мозък и хемопоетични стволови клетки в Израел, Медицински център „Хадаса“, под ръководството на проф. д-р Шимон Славин.
   • Удостоена със званието "доцент" през 1999 г.
   • Избрана за проферо в МУ-Варна през 2018 г. 
  • Спецификации и квалификации

   Спецификации и квалификации

   Защитена докторска дисертация на тема „Миеломна болест: клинико-морфологични данни, неврологичен синдром, лечение“

   Специализация по трансплантация на костен мозък и хемопоетични стволови клетки в Израел

  • Членства в научни дружества

   Членства в научни дружества

   Член на Българското медицинско сдружение по хематология

   Европейската хематологична асоциация

   Американската асоциация по хематология

   Европейски научни групи по левкемии и миелопролиферативни заболявания

   Межднародна миеломна група

   Основател и председател до 2019 г. на Работна група по Миелопролиферативни неоплазми към Българското медицинско сдружение по хематология