Проф.д-р Валерия Калева, д.м.

Клиничен хематолог
Проф. Валерия Калева, д.м.

Проф. д-р Валерия Калева е специалист по детски болести, клинична хематология и детска клинична хематология и онкология. Има дългогодишен опит в диагностиката и лечението на детски солидни тумори, хематологични и онкохематологични болести при деца. В Аджибадем Сити Клиник - Варна извършва и консултации на бременни и възрастни пациенти с наследствени и придобити анемии.

Приемът в Аджибадем Сити Клиник Варна е платен или по фонд.

График

Аджибадем Сити Клиник

 • Сряда
  1. 14:00 - 16:30
  • Клинични интереси

   Клинични интереси
   Инфекциозните и други усложнения при химиотерапия на деца със злокачествени болести, увеличени лимфни възли, вродени анемии и нарушения в кръвосъсирването
  • Професионален опит

   Професионален опит
   • 2005-2023 г. - ръководител на Специализирана детска клиника по клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Св. Марина" – Варна
   • 2012-2019 г. - ръководител на Катедра по педиатрия, МУ – Варна
   • През 2016 г. създава и до 2023 г. ръководи Експертен център по коагулопатии и редки анемии при УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна
   • От 2023 г. преглежда в Аджибадем Сити Клиник Варна.
    
  • Образование

   Образование
   • 1979 г. - Дипломира се с отличие в специалност "Медицина" на Медицински университет – Варна
   • 1984 г. - Придобива специалност по детски болести
   • 1992 г. - Придобива специалност по клинична хематология
   • 2007 - Придобива специалност по детска клинична хематология и онкология.2004 г. - Защитава дисертационен труд на тема „Фебрилна неутропения при онкологично болни деца” и придобива образователна и научна степен „доктор по медицина”.
  • Спецификации и квалификации

   Спецификации и квалификации

   2004 г. - Защитава дисертационен труд на тема „Фебрилна неутропения при онкологично болни деца” и придобива образователна и научна степен „доктор по медицина”.

  • Членства в научни дружества

   Членства в научни дружества

   Член на Консултативния съвет по редки болести към Министерство на здравеопазването

   Член на Експертния съвет по детска онкохематология към МЗ

   Външен експерт по детска онкохематология, таласемия и хемофилия към НЗОК