В навечерието на Световния месец за борба с рака на гърдата, се проведе първият форум „Продължаващо медицинско обучение – Модул 1 – Ранен рак на гърдата – експертност в диагностика и лечение”. Събитието бе организирано от Институт за изследване лечението на рака на гърдата и се проведе в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Целта на форума е да се представят най-иновативните методи на лечение, както и на диагностика и скрининг на заболяването. По време на събитието бяха представени всички новости в световен мащаб, с които специалистите са запознати благодарение на непрестанните си усилия и обмяна на опит с лекари от различни краища на света.

Сред представените теми бяха:

 • "Експертен център за рак на гърдата – предизвикателства и реализация в България"
 • „Традиционни и иновативни прогностични и предиктивни маркери при рак на гърда. Нов поглед над HER2 диагностиката.“
 • „Скрининг за рак на гърдата“
 • „Основни правила в прецизното стадиране на рак на гърдата. Интервенционални биопсии.“
 • „Актуален алгоритъм за оперативно лечение при ранен рак на гърда“
 • „Сентинелно лимфно маркиране и биопсия. Методика. Индикации. Важност.“
 • „Рак, фертилитет, бременност“
 • „Профилактични и терапевтични ваксини при рак на гърдата - настоящи възможности, бъдещи перспективи“
 • „Актуално и бъдещо поведение при HR+/HER2- ранен рак на гърда“
 • „Оптимизиране и де-ескалация в лечението при HER2 + ранен рак на гърда“
 • „Лъчетерапия - прецизиране на терапевтичния подход" и много др. 

Форумът се проведе под патронажа на д-р Венелина Милева, изпълнителен директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

„Като университетска болница, ние вярваме, че опитът трябва да се споделя и лекарите трябва да работят в колаборация, за да можем да предложим най-доброто лечение на своите пациенти. Във време, в което за съжаление тази тежка диагноза се среща все по-често, е изключително важно пациентите да не се „губят“ по пътя на своето лечение и да могат да разчитат на единност и последователност в определените от специалистите терапии. Като болница, съдържаща в себе си всички необходими и ангажирани с битката с рака на гърдата лекари, ние оценяваме трудностите и значимостта на пътя на пациентите с това заболяване. Благодарим на всички специалисти, които са решени заедно да обменят опит, добри практики и да осигуряват достъп до утвърдените в световен мащаб методи за диагностика и терапия.“, сподели д-р Милева.  

Изпълнителният директор на АСК УМБАЛ Токуда изказа своите поздравления към Института за изследване лечението на рака на гърдата, чиято цел е да дава гласност на утвърдените на световно ниво методи за диагностиката и терапиите на заболяването.