Д-р Месут Мехмед

Лекар-лъчетерапевт
Д-р Мехмед има над 5 години опит в областта на лъчетерапията и радиохирургията. Професионалните му интереси са в областта съчетана лъчетерапия и химиотерапия, радиохирургия, лечение на злокачествени туморни образувания на белия дроб, както и гинекологични и мозъчни карциноми. През последните три години д-р Мехмед е преминал няколко международни обучения за лечение на карцином на белия дроб. Професионалните умения на специалиста покриват целия конспект от терапии, прилагани в лъчелечението и радиохирургията.