Ст.м.с. Савина Рашева

Савина Рашева е завършила Медицински Колеж към Медицински Университет – София, специалност Медицинска сестра – общ профил през 1990 г. През 2004 г. получава бакалавърска степен по „Социални дейности” към Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий”. Трудовият й стаж е преминал в Отделение по “Лъчелечение” към СБАЛО-ЕАД като редова медицинска сестра. В следдипломното си обучение има курсове по грижи за палиативно болни, химиотерапия, лъчелечение, стомирани болни и психотерапия при онкологично болни. От Май 2009 г. започва работа в МБАЛ Токуда Болница София.