Люпчо Илиев

и.д. старши лъчетерапевтичен лаборант
Завършил е МК „Йорданка Филаретова”, специалност Рентгенов лаборант през 2007 г. През 2009 г. получава бакалавърска степен по „Здравен мениджмънт” към НБУ София. Преминал е обучение и има международни сертификат за работа на Линеен ускорител, компютър-томографско планиране на лъчелечението. От 2007 г. до 2009 г. работи като рентгенов лаборант в кабинет за зъбни снимки „Д-р Снежанка Желева”. От 2009 г. започва работа в Отделение по лъчелечение към Болница Токуда.