Запази час

Клиниката по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е създадена преди повече 15 години. Работи и приема пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Звеното има договор с НЗОК по всички клинични пътеки в областта на специалността.

Всяка година екипът на Клиниката по Кардиохирургия извършва много голям брой високоспециализирани сърдечни операции с резултати, съпоставими със световните стандарти.  

Клиниката по Кардиохирургия е с голям обем дейност, разположена в многопрофилна болница, което дава възможност за комплексно лечение на пациента в тясна колаборация с други високоспециализирани структури:

 

 • АГ
 • Гръдна хирургия
 • Кардиология
 • Клинична лаборатория
 • Клинична микробиология
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Неврология
 • Неврохирургия
 • Образна диагностика
 • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Съдова хирургия и ангиология
 • Урология
 • УНГ
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хематология
 • Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия

Клиниката по Кардиохирургия има четири сектора:
1. Диагностичен сектор

 • Болните, които са насочени за кардиохирургична операция, се консултират напълно безплатно. За целта е необходимо пациентите да предоставят епикризи, резултати от ехокрадиография, диск със запис от инвазивно изследване (коронарография).
 • Началникът на Клиниката проф. д-р Димитър Николов и неговият екип извършват безплатни консултации за пациенти с установени сърдечносъдови заболявания и насочени за оперативно лечение, всеки делничен ден. Необходимо е предварително записване на телефони: 02/403 4912 и 02/403 4116.
2. Операционен блок 

3. Интензивно лечение

4. Стационар - сектор за предоперативни и следоперативни грижи

Клиниката по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с 24 легла, разпределени в стаи с 4, 2 и 1 легла.

Там се извършва непрекъснат мониторинг и контрол на пациентите чрез мобилни устройства, позволяващи сърдечната дейност да се следи дори когато пациентите се разхождат.

Наблюдението и грижите за пациентите се осъществява от специалисти по Кардиохирургия, Кардиология, специално обучени и опитни медицински сестри и рехабилитатори, профилирани в следоперативното раздвижване и възстановяване.

Продължаващо наблюдение и лечение

При болни, които се нуждаят от продължаваща терапия извън сферата на кардиохирургията Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда осигурява възможност лечението да бъде продължено в Клиниката по Физикална терапия и рехабилитация или в структурата за долекуване на лечебното заведение.