Запази час

Клиниката по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда съществува от над 15 години. Работи и приема пациенти 24 часа в денонощието, 365 дни в годината.

Всяка година екипът на Клиниката по Кардиохирургия извършва над 1000 високоспециализирани сърдечни операции с резултати, съпоставими със световния стандарт.  


Клиниката по Кардиохирургия е с голям обем дейност, разположена в многопрофилна болница, което дава възможност за комплексно лечение на пациента в тясна колаборация с други високоспециализирани структури:

 • АГ
 • Гръдна хирургия
 • Кардиология
 • Клинична лаборатория
 • Клинична микробиология
 • Лицево-челюстна хирургия
 • Неврология
 • Неврохирургия
 • Образна диагностика
 • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Съдова хирургия и ангиология
 • Урология
 • УНГ
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хематология
 • Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия

Структура на Клинката

Клиниката по „Кардиохирургия” има четири сектора - диагностичен, операционен блок, интензивно лечение и стационар:

1. Диагностичен сектор

Материална база:

 • два модерно оборудвани кабинета
 • ехокардиограф последно поколение и цялото налично оборудване за установяване и оценка на сърдечно-съдови заболявания
 • манипулационна зала за извършване на малки хирургични интервенции - сваляне на конци, плеврална пункция, смяна на превръзки, хирургична обработка на рани

Специалисти:

 • В сектора работят висококвалифицирани кардиолози и кардиохирурзи, чиято цел е да оценят състоянието на пациентите, да извършат цялата необходима диагностика във връзка със заболяването им и да ги насочат за оперативно лечение.

Прием:

 • Болните, които са насочени за кардиохирургична операция, се консултират напълно безплатно. За целта е необходимо пациентите да предоставят епикризи, резултати от ехокрадиография, диск със запис от инвазивно изследване (коронарография).
 • Началникът на Клиниката проф. д-р Димитър Николов всеки делничен ден извършва безплатни консултации за пациенти с установени сърдечносъдови заболявания и насочени за оперативно лечение. Необходимо е предварително записване на телефони: 02/403 4912 и 02/403 4116.

Дистанционна консултация по документи:

Можете да зададете Вашите въпроси относно възможностите на Клиниката за прием и лечение, както и да изпратите Вашата медицинска документация и изследвания за дистанционна консултация с кардиохирург на имейл: dpnikolov@abv.bg   

2. Операционен блок

Клиниката по Кардиохирургия разполага с 3 самостоятелни операционни зали. Всяка от тях е оборудвана с най-съвременна апаратура - 3 апарата за екстракорпорално кръвообращение (машина "сърце - бял дроб") и цялата налична екипировка за извършване на нискорискови и високоефективни сърдечни операции.

Всеки ден в операционен блок се извършват между 4 и 6 интервенции, което нарежда АСК УМБАЛ Токуда на второ място в България по брой на кардиохирургичните операции.

Една от залите е радиологично изолирана, което позволява извършването на хибридни (мултидисциплинарни) операции съвместно с инвазивните кардиолози и съдови хирурзи на Токуда. Именно тук се извършват ав ангардни и модерни вътресъдови интервенции с поставяне на стентграфт при аневризми на гръдната и коремна аорта.

3. Интензивно лечение

Секторът по Интензивно лечение на Клиниката по Кардиохирургия разполага с 12 легла и отлично подготвен и отдаден на следоперативното възстановяване на пациентите екип - 8 анестезиолога, 18 висококвалифицирани реанимационни сестри и 4 рехабилитатора.

Секторът е оборудван по последна дума на медицинската технология:

 • апарати за временно поддържане на сърдечната дейност (интра аортна балонна помпа, центрифугална помпа)
 • апарати за временно заместване на бъбречната функция (апарат за вено-венозна хемофилтрация)

Наше основно предимство е, че като многопрофилна болница, която разполага с Микробиология, Неврология, Хемодиализа, Образна диагностика, Инвазивна кардиология, Съдова хирургия, Гръдна хирургия и т.н. имаме възможността единствени в България да осигурим цялостно медицинско обезпечаване на пациентите ни. Тясната интердисциплинарна колаборация ни позволява максимално бързо и ефективно да извършим всички необходими допълнителни консултации и изследвания в името на по-бързото възстановяване на пациенти.

4. Стационар - сектор за предоперативни и следоперативни грижи

Клиниката по Кардиохирургия на Токуда има 24 легла, разпределени в стаи с 4, 2 и 1 легла.

4 от леглата са обособени за интензивно наблюдение.

Тук се извършва непрекъснат мониторинг и контрол на пациентите чрез мобилни устройства, позволяващи сърдечната дейност да се следи дори когато пациентите се разхождат.

Наблюдението и грижите за пациентите се осъществява от специалисти по Кардиохирургия, Кардиология, специално обучени и опитни медицински сестри и рехабилитатори, профилирани в следоперативното раздвижване и възстановяване.

Продължаващо наблюдение и лечение

При болни, които се нуждаят от продължаваща терапия извън сферата на кардиохирургията Болница Токуда осигурява възможност лечението да бъде продължено в Клиниката по Физикална терапия и рехабилитация или в структурата за долекуване на Токуда.  

 

"Съвременната кардиохирургия връща качеството на живот на пациентите"

Доц. д-р  Димитър Николов - началник на Клиниката по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Сърдечносъдовите заболявания причиняват най–висока смъртност в Европа, а България е на едно от водещите места на континента по смърност от заболявания на сърцето. А сърдечно-съдовите заболявания често са причина за загуба на работоспособността и преждевременната смърт. Над 10 000 българи годишно претърпяват сърдечен инфаркт, като само 30 на сто се лекуват по съвременен начин чрез отпушване на засегнатата от инфаркта артерия. Най-често срещаните сърдечни заболявания, които подлежат на хирургично лечение са исхемичната болест на сърцето и клапните пороци.

Пациентите, страдащи от сърдечно съдови заболявания, стават все по-информирани, но въпреки това търсенето на специализирана помощ се отлага във времето, алармира доц. Димитър Николов – началник на Клиниката по Кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда. Според него навременната диагностика и контрола на сърдечните заболявания зависи основно от информираността на пациента и на неговия лекуващ лекар. Ключова роля за модерното навременно лечение има тясната колаборация между кардиолози, инвазивни кардиолози и кардиохирурзи и наличието на ангиографски лаборатории, което осигурява по-висок стандарт за медицинското обслужване на сърдечно болните пациенти.

 • Доц. Димитър Николов оглавява Кардиохирургията на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда от създаването ѝ през април 2007 г. За този период екипът му е извършил хиляди операции при екстракорпорално кръвообращение. Всеки ден кардиохирурзите оперират между 4 и 6 души, като специалистите извършват планови и спешни операции.
 • На 13 януари 2012 придобива ОНС "Доктор по професионално направление "Медицина" в научната специалност "Сърдечно-съдова хирургия" на тема: "Хирургично лечение на нативен инфекциозен ендокардит".
 • През 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година е награден в инициативата на в. “24 часа” "Лекарите, на който вярваме" с номинации на български лекари, посочени от техни пациенти, като добри професионалисти и хора.
 • През 2015 г. придобива научна степен "доцент".

Информация

В Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда кардиохирургичното лечение се извършва, както при планови, така и при спешни сърдечносъдови състояния!

Можете да зададете Вашите въпроси относно възможностите на Клиниката за прием и лечение, както и да изпратите Вашата медицинска документация и изследвания за дистанционна консултация с кардиохирург на имейл: dpnikolov@abv.bg