Кардиологията и кардиохирургията имат общ контингент от пациенти със сърдечносъдови заболявания. Колаборацията между специалистите от двете специалности е непрестанна, а най-ефективният и добър метод за лечение на всеки пациент се избира именно в така наречения Heart team, който включва специалисти и от двете медицински звена.

На първо място специалистите по кардиология са тези, които извършват профилактични прегледи и често, благодарение на тях се установяват сърдечни заболявания в по-ранен етап. Освен това именно кардиолозите са онези, които извършват пълна диагностика на пациентите с коронарни заболявания и с такива на клапите на сърцето, например. В тези случаи специалистите от двете специалности се събират и заето преценяват кой е най-добрият подход за лечение спрямо всеки индивидуален случай – инвазивно кардиологична процедура или хирургия.

В последните години кардиологията се развива с още по-голяма сила и въвежда все повече интервенционални (минималноинвазивни) процедури, с които предлагат на пациентите лечение, което нанася по-малка травма и спомага за по-бързото им възстановяване.

„Кардиохирурзите винаги са до нас при изпълняване на по-сложни процедури. Така при едно дори малко усложнение или компликация, които биха могли да настъпят, имаме сигурността, че пациентите са подсигурени максимално, рискът от големи усложнения е минимализиран максимално.“, споделя д-р Ивайла Желева, инвазивен кардиолог в Клиника по кардиология на Аджибдем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Разбира се обратната последователност също е от изключително значение. Всички пациенти, преминали през хирургично лечение биват проследявани от кардиолози, които са част от така наречения heart team и са запознати с всеки един от случаите, които преминават през Клиника по кардиохирургия.

„В последните години до сърдечна хирургия достигат по-голям процент пациенти, които са в изключително тежко състояние, с много напреднала патология. Това се дължи предимно на липсата на профилактика и фактът, че хора, при които заболяването е можело да бъде овладяно не са посещавали специалист по кардиология, който да ги проследява и да определя подходяща за тях терапия. При сложните и трудни операции рискът от усложнения е по-голям и именно заради това колаборацията между нас и специалистите по Клиника по кардиохирургия в болницата е изключително полезна, за да можем да реагираме навреме. Ако говорим например за запушен байпас или остра слабост на сърцето след операция, тогава ние можем да направим една контролна ангиография на байпасите, а в редките случаи, в които има някакъв проблем, ние можем да действаме по-минималноинвазивно, с което намаляваме значително риска за пациента от повторна операция.“, допълва д-р Желева.

Кардиолозите се грижат за пациентите както предоперативно, така и следоперативно. Те извършват ехокардиографско проследяване и уточняване на терапевтичното поведение на всеки един пациент след операцията. Освен това за да бъдат максимално добре компенсиран един пациент, кардиолозите играят съществена роля и преди всяка една сърдечна операция.

Началникът на Клиника по кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда – проф. Димитър Николов, определя кардиохирургията като невъзможна без стабилна и добра инвазивна кардиология.

„Специалността ни е немислима без инвазивната кардиология. Преди да се оперират пациентите, те трябва да се изследват обстойно именно от колегите кардиолози. От друга страна сърдечната хирургия пък дава много голяма свобода на инвазивните кардиолози, защото бидейки в един екип, който е в непрестанна колаборация, извършването на сложни интервенционални процедури от тях е много по-спокойно и сигурно за пациентите и рискът е минимален. В нашата болница винаги връзката между двете звена е била много силна и стабилна. Пациентите и в двете специалности са кардиологично болни, те имат проблеми със сърцето. Именно заради това е изключително важно заедно с колегите от Клиника по кардиология да взимаме решение докъде могат да помогнат те и ако пациентът не е подходящ, необходимо ли е да се насочи за операция. Heart team-ът в нашата болница избира най-ефективното и добро лечение за всеки от пациентите съобразно неговото клинично състояние. В страната има не малко инвазивни кардиологии, но тези, които тясно си сътрудничат със специалисти по кардиохирургия са много малко, а това не само не позволява да се разгърне целия потенциал на кардиолозите, но и крие големи рискове за пациентите.“, споделя проф. Николов.