Д-р Ивайла Желева-Кючукова, дм

Инвазивен Кардиолог Интернист Кардиолог
Д-р Ивайла Желева е завършила медицина в Медицински Университет София през 1999 г. От 2000 до 2009 г. работи като лекар ординатор в Клиниката по Кардиология в Университетска болница "Св. Екатерина". От 2009 до 02.2012 г. работи в Отделение по Инвазивна кардиология в Университетска болница "Пирогов". Има специалности по Вътрешни болести, Кардиология и Инвазивна кардиология.