Д-р Даниел Марчов

Кардиолог, Инвазивен електрофизиолог

Завършил медицина през 2004 г. в МУ-София с отличие. След дипломирането си е работил в ЦСМП-Благоевград и Ревмокардиологично отделение към МБАЛ-Благоевград. През 2009г., след спечелен конкурс за специализация постъпва в Болница Токуда. През 2013 г. придобива специалност по кардиология и започва работа към отделението по Електрофизиология и кардиостимулация в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Д-р Марчов е автор и съавтор на научни публикации в български и престижни международни журнали. Има множество участия в научни форуми в областта на кардиологията, инвазивната електрофизиология и електрокардиостимулацията. Сертифициран в направление Инвазивна електрофизиология и кардиостимулация. Член на Европейската асоциация по аритмии. Владее английски език.