Д-р Румяна Радославова

Кардиолог

Д-р Радославова има близо 30 години опит в областта на кардиологията. Преминала е през курсове по ехокардиография в Холандия, Испания, Швеция и САЩ. Професионалните и интереси са в двуразмерна , триразмерна и трансезофагеална  ехокардиография, както и Стрес ехокардиография, исхемична кардиомиопатия и доказване на виталност и исхемия на миокарда; оценка на клапни болести, предимно кардиомиопатии Д-р Радославова е автор на над 100 научни статии в български и международни списания. 

Свързани блог статии

Свързани блог статии