Д-р Георги Василев

хирург, кардиохирург

Д-р Василев има над 12 години опит в областта на кардиохирургията. Става част от екипа на Болница Токуда през 2008г. Преминал е курс по Минималноинвазивна сърдечна хирургия в Хамбург, Германия през 2015 г., както и курс за Минималноинвазивна и реконструктивна хирургия във Виена. През 2022 г. д-р Василев преминава обучение за механична циркулаторна поддръжка (изкуствени сърца). Клиничните интереси на специалиста са в менажиране на високо рискови пациенти, минималноинвазивни операции, дисекации и реоперации.