Д-р Мирослав Чорбаджийски

Началник кардиохирургична реанимация

Д-р Чорбаджийски има над 15 години опит в областта на анестезиология и интензивно лечение в кардиохирургията. Той е член на Европейска асоциация по кардиоторакална анестезия (EACTA). Преминал е през обучения в Барселона (Испания), Лисабон (Португалия), Амстердам (Нидерландия) и Стокхолм (Швеция). Д-р Чорбаджийски е част от екипа на Отделение по интензивно лечение в кардиохирургията в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда от 2007-ма година. 

  • Клинични интереси

    Клинични интереси

    Интересите и специализациите му са в областта на бъбречно-заместителна терапия, бронхоскопия, хемодинамичен мониторинг по време на анестезия и трансезофагиална ехокардиография. 

  • Образование

    Образование
    • Медицински университет - София