Кардиохирургия

Преглед и прием в Кардиохирургия

Клиниката по Кардиохирургия приема пациенти 24 часа в денонощие без почивни дни.

Клиниката разполага с най-модерната и високотехнологична диагностична апаратура. 

Материална база:

 • два модерно оборудвани кабинета
 • ехокардиограф последно поколение
 • 64-срезов скенер
 • ядерно-магнитен резонанс 
 • клинична лаборатория, която е референтен център за България
 • 3 операционни зали, оборудвани с най-модерната апаратура
 • последно поколение машини за поддържане на екстракорпорална циркулация  
 • манипулационна зала за извършване на малки хирургични интервенции - сваляне на конци, плеврална пункция, смяна на превръзки, хирургична обработка на рани
 • Клиниката по Кардиохирургия работи само с най-висококачествени и доказали се консумативи и импланти на световни лидери - Saint Jude Medical, Sorin, B.Brown, Johnson and Johnson.

Кардиохирургична реанимация оборудвана с 12 легла, както и екип висококвалифицирани реаниматори и сестри, посветени изцяло на грижата на пациентите в острия следоперативен период.

Специалисти:

 • В сектора работят висококвалифицирани кардиолози и кардиохирурзи, чиято цел е да оценят състоянието на пациентите, да извършат цялата необходима диагностика във връзка със заболяването им и да ги насочат за оперативно лечение.

Прием:

 • Болните, които са насочени за кардиохирургична операция, се консултират напълно безплатно, 24 часа в денонощието от нашите специалисти-кардиолози. За целта е необходимо пациентите да предоставят епикризи, резултати от ехокрадиография, диск със запис от инвазивно изследване /коронарография/.
 • Началникът на Клиниката доц. д-р Димитър Николов всеки делничен ден извършва безплатни консултации за пациенти с установени сърдечно-съдови заболявания и насочени за оперативно лечение. Необходимо е предварително записване на телефони: 02/403 4119 и 02/403 4120.

Дистанционна консултация по документи:

 • Можете да зададете Вашите въпроси относно възможностите на Клиниката за прием и лечение, както и да изпратите Вашата медицинска документация и изследвания за дистанционна консултация с кардиохирург на имейл: dpnikolov@abv.bg  

Нашите кардиолози, които осъществяват консултации:  

Д-р Димитър Божинов – кардиолог 

Завършил е медицина през 1990 г. в МУ-Плевен. През 1995 г. придобива първата си специалност „Вътрешни болести”, а втората – „Кардиология”- през 2004 г. Има сертификат „Ехокардиография на експертно ниво – ТЕЕ и Стрес ЕхоКГ”. Започва работа веднага след завършването си в МБАЛ „Света Петка” – Видин, където има 13 г. стаж. През 2003 г. постъпва в УНСБАЛ „Света Екатерина”, където работи 4 години до постъпването си в Клиниката по „Кардиохирургия” В МБАЛ „Токуда Болница София”.
 

Д-р Тодор Димитров - кардиолог

Завършил МУ-София през 2007 година. От декември 2008 до юни 2009 специализира детска кардиология в НКБ. От юли 2009 е специализант по кардиология в Болница Токуда. От октомври 2009 е част от екипа на Кардиохирургия на Токуда. Притежава Европейски сертификат по трансторакална ехокардиография. Владее английски език. 

 

 

Нашите кардиохирурзи, които осъществяват консултации: 

Проф. д-р Димитър Николов, дм – началник-отделение Кардиохирургия

Проф. Николов е завършил медицина през 1987 година в МУ-София. Има две специалности - "Хирургия" и "Кардиохирургия". Специализирал е в Германия, Съединените щати, Япония. През 1990 година  постъпва в УНСБАЛ "Света Екатерина", където има 17-годишен опит в "Кардиохирургия" и печели конкурс за главен асистент. Последните 2 години в "Света Екатерина" е ръководител сектор "Трансплантология и изкуствени сърца". В УМБАЛ Токуда е от април 2007 година и оглавява отделение по "Кардиохирургия" и "Операционен блок" - 2. 

Проф. Николов има множество публикации в българския и международния медицински печат, участвал е в редица научни форуми у нас и в чужбина. Член е на Европейската асоциация по кардиохирургия, Българското дружество по кардиология, Българската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия. 
Носител е на отличието "Български лекар" за 2002 година.

През 2010 година придобива магистърска степен по "Здравен мениджмънт".

На 13 януари 2012 придобива ОНС "Доктор по професионално направление "Медицина" в научната специалност "Сърдечно-съдова хирургия" на тема: "Хирургично лечение на нативен инфекциозен ендокардит".

През 2015 г. придобива научна степен "доцент". През 2022 г. придобива научна степен "професор". 

През 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година е награден в инициативата на в. “24 часа” "Лекарите, на който вярваме" с номинации на български лекари, посочени от техни пациенти, като добри професионалисти и хора.

 

 

Д-р Севдалин Куцаров – кардиохирург

През 1992 г. завършва медицина в МУ-София. Придобива специалност "Хирургия" през 2000 г., "Кардиохирургия" - през 2005 г. Преминал е специализация в Япония и Германия. През 2000 година работи и специализира в Националния сърдечно-съдов център NCVC в Осака, Япония. Има 15 годишен опит в Клиниката по "Кардиохирургия" на Националната кардиологична болница. В МБАЛ "Токуда Болница София" е от средата на 2007 г. Професионалният му интерес е в областта на клапната хирургия и в тази сфера и редица преминати курсове в Барселона, Милано, Бад Оуенхаузен, Прага и др. През 2013 година придобива магистърска степен по "Здравен мениджмънт".
 

Д-р Ивилин Тодоров - кардиохирург

Завършил е медицина в МУ-София през 2007. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от 2007 г. от създаването на Клиниката по „Кардиохирургия”. Специализира "Кардиохирургия" от 2009 г., а има опит в сферата от 2007 г. В периода 2002 - 2007 година работи като волунтиер в Клиниката по Кардиохирургия на УСБАЛ "Света Екатерина". Има сертификат за Минималноинвазивна клапна хирургия от 2011 г., придобит в Инсбрук, Австрия. Придобива специалност Кардиохирургия през 2014 г. Преминал е курсове и обучение в Лайпциг, Германия и Инсбруг, Австрия.