Кардиохирургия

Дисекация на аортата

Дисекацията на аортата е едно от най-сериозните спешни състояния, при което бързата диагностика и навременното лечение са ключови за спасяването на живота на пациента.

Дисекацията на аортата се причинява от разкъсване на интимата /най-вътрешния слой/ на съда под въздействието на повишеното налягане, което упражнява кръвта върху аортата. Вследствие аортата се разслоява и се получава т.нар. „фалшив лумен” или „сляпо” пространство, в което започва да тече артериална кръв.

Много често могат да бъдат засегнати аортата и излизащите от нея артерии, като това може да доведе до мозъчна, коронарна или друга органна исхемия /ограничен достъп на кислород до жизнено важни органи и тъкани в следствие на намалено кръвоснабдяване/. Под въздействието на дисекиращия хематом може да се стигне до разкъсване на аортата в перикада, ретроперитонеалното пространство, плевраната кухина. В най-добрия случай кръвта може да попадне отново в истинския лумен.

Дисекацията може да обхване различни части от аортата – предимно в началната и част или дистално. Рядко разслояването може да обхване цялото протежение на аортата. Освен това може да бъде засегната аортната клапа и да бъде нарушено нейното затваряне заради загуба на опора в следствие на хематома.

Основните причичини за възникването на дисекация на аортата са следните:
  • В 80% от случаите неконтролирана артериална хипертония
  • Цистична медионекроза, в т.ч. Синдром на Марфан /наследствено заболяване на съединителната тъкан/
  • Усложнения на атеросклерозата
  • Предишни операции /аортокоронарен байпас, клапно протезиране/
  • Бременност, най-често в трети триместър
  • Ятрогенно при сърдечна катетъризация или сърдечна операция

Водещите симптоми включват остро настъпила силна болка в гърдите и гърба. Когато болката е най-вече в гръдната област най-често се касае за дисекация в изходящата част на съда. Когато болката е в гърба - това съответства на по-дистално засягане на аортата. Съпровождащите белези на заболяването са обилно изпотяване, трудно дишане /когато е засегната клапата/, болки в корема, натиск в медиастинума, чувство на страх.

От изключително значение за спасяването на живота на пациента е бързото и адекватно лечение на дисекацията на аортата. Когато разслояването засяга началната част на аортата се предприема оперативното лечение, а когато разслояването е обхванало по-дисталната й част може да се препоръча консервативно лечение с медикаменти.