Кардиохирургия

Интензивно лечение в кардиохирургията

Отделението по интензивно лечение в Клиника по кардиохирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е с най-съвременното оборудване и е едно от звената с най-голям опит в областта, над 15 години. То разполага с 14 легла и осигурява 24-часова терапия, отговаряща на всички световни стандарти и наблюдение на пациенти след сърдечносъдови операции. 

Отделението е оборудвано с апарати за временно поддържане на сърдечната дейност и такива за временно заместване на бъбречната функция.

Поради кръвозагубата по време на сърдечносъдови операции, бъбрекът спира да функционира и докато се възстанови функцията на органа, той се закача на специална машина. Тя може да работи над 300 часа. Ролята на апаратурата е да очиства непрекъснато кръвта от вода и от всички токсини, които се натрупват от метаболизма на човека. Тази машина изцяло замества бъбрека. Постепенно органът се възстановява и връща всички или част от функциите си, тогава машината се изключва.

Основната дейност на екипа от Отделение по интензивно лечение в кардиохирургията в операционните зали е свързана с поставяне на пациенти под обща анестезия за извършване на сърдечни операции. Това е една от най-софистицираните субспециалности на анестезиологията, а специалистите в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполагат с  голям екип от опитни професионалисти.

Голямо и значимо предимство е, че като многопрофилна болница УМБАЛ Токуда разполага с отделения в над 40 области на медицината. Именно заради това имаме възможността да осигурим цялостно медицинско обезпечаване на пациентите ни. Тясната интердисциплинарна колаборация ни позволява максимално бързо и ефективно да извършим всички необходими допълнителни консултации и изследвания в името на по-бързото възстановяване на пациентите.