Кардиохирургия

Минималноинвазивна сърдечна хирургия

От 2013 г. отделението по Кардиохирургия развива минималноинвазивна сърдечна хирургия

Минималноинвазивната хирургия на сърцето се извършва през малки разрези в областта на гръдния кош и представлява щадяща алтернатива на отворената хирургия. Операцията се извършва без да се разширяват ребрата и без да се разделя гръдната кост (без стернотомия), което означава по-малки хирургични разрези и по-бързо възстановяване. Подобно на отворената операция, при миниинвазивния метод сърцето се спира и се използва уред за извънтелесно кръвообращение (машина сърце-бял дроб).

В случаите, в които е възможно и показано да бъде извършена, минималноинвазивната сърдечна хирургия има редица предимства. За сърдечния хирург предимството е, че има по-добра видимост към някои части на сърцето при този метод в сравнение с отворения достъп. За пациентите кръвозагубата и рискът от следоперативни инфекции е по-малък, както и травматизмът и болката след операцията. Болничният престой е по-къс, съответно  възстановяването и връщането към нормален начин на живот е по-бързо. Допълнително предимство са по-малките белези, които изчезват по-бързо след операцията.

С минималноинвазивен достъп могат да се извършват различни видове сърдечни операции:

- Хирургия на аортна клапа на сърцето (клапно протезиране/смяна на клапа, пластика на клапа)

  • на митрална клапа
  • на трикуспидална клапа

- Аорто-коронарен байпас

- Хирургична аблация при предсърдно мъждене (най-често се прави в случаи, когато се налага едновременно и аортокоронарен байпас или хирургия на аортна клапа.)

Не всички пациенти са подходящи за минималноинвазивна сърдечна хирургия. Например на пациенти, които вече са претърпели сърдечна операция, не се препоръчва минималноинвзивният метод. Само Вашият сърдечен хирург може да прецени дали този оперативен метод е подходящ и представлява възможна алтернатива за Вас. Такъв тип операция по принцип винаги се предшества от обсъждане на възможностите между пациента, неговите близки и хирурга.

 
Съществени предимства на минималноинвазивна сърдечна хирургия са по-малките хирургични разрези и по-бързото възстановяване