Кардиохирургия

Минималноинвазивна сърдечна хирургия

От 2013 г. Клиниката по кардиохирургия развива минималноинвазивна сърдечна хирургия.

Минималноинвазивната хирургия на сърцето се извършва през малки разрези в областта на гръдния кош и представлява щадяща алтернатива на отворената хирургия. Операцията се извършва без тотална стернотомия, което означава по-малки хирургични разрези и по-бързо възстановяване на пациента. Подобно на отворената операция, при миниинвазивния метод сърцето се спира и се използва уред за извънтелесно кръвообращение -  машина "сърце-бял дроб".

В случаите, в които е възможно и показано да бъде извършена, минималноинвазивната сърдечна хирургия има редица предимства. За сърдечния хирург предимството е, че има по-добра видимост към някои части на сърцето при този метод в сравнение с отворения достъп. За пациентите кръвозагубата и рискът от следоперативни инфекции е по-малък, както и травматизмът и болката след операцията. Възстановяването и връщането към нормален начин на живот е по-бързо. Допълнително предимство са по-малките белези, които изчезват по-бързо след операцията.

С минималноинвазивен достъп могат да се извършват различни видове сърдечни операции:
  • Хирургия на аортна клапа на сърцето (клапно протезиране/смяна на клапа, пластика на клапа)
  • Хирургия на митрална клапа
  • Хирургия на трикуспидална клапа
  • Аорто-коронарен байпас
  • Хирургична аблация при предсърдно мъждене (най-често се прави в случаи, когато се налага едновременно и аортокоронарен байпас или хирургия на аортна клапа.)

Не всички пациенти са подходящи за минималноинвазивна сърдечна хирургия. В повечето случаи на пациенти, които вече са претърпели сърдечна операция, не се препоръчва минималноинвзивният метод.

Само Вашият сърдечен хирург може да прецени дали този оперативен метод е подходящ и представлява възможна алтернатива за Вас.