Кардиохирургия

Видове операции

Информация за пациента

Отделението разполага с дежурен екип от кардиохирурзи 24 часа в денонощието, който е готов да покрие всяка една спешност. 

В нашето отделение се извършва целият спектър от кардиохирургични операции:

  • байпас хирургия

При наличие на стеснение на по-голямата част от коронарните артерии се препоръчва извършването на аорто-коронарен бай-пас. Аортокоронарният байпас е операция, която цели да осигури максимално бързо възстановяването на кръвообращението към сърдечния мускул, т.нар. процес „реперфузия”. Чрез интервенцията се ограничава степента на увреждане на сърцето и запазва жизнено-важната помпена функция на мускула.

  • клапно протезиране

Клапното протезиране се налага, когато се установи патология в клапната функция или структура от специалстите по Кардиология при ехокардиографски изследване (консултация може да бъде направена в кабинетите по Кардиология на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда след предварително записване на тел: 02/403 4912 или 02/403 4116 или след посещение в Спешно отделение на Токуда, където ще бъде повикан консултиращ кардиолог). 

  • пластики на сърдечни клапи

Пластиката на сърдечна клапа е алтернатива на протезирането, при която се запазва естественият клапен апарат. 

  • дисекация на аортата

Дисекацията на аортата е едно от най-сериозните спешни състояния, при което бързата диагностика и навременното лечение са ключови за спасяването на живота на пациента.

  • белодробен тромболизъм

Белодробният тромболизъм е спешно състояние, изискващо навремено лечение. 

  • оперативно лечение на нативни и протезни ендокардити
  • минимално инвазивна смяна и пластика на клапи

Отделението по „Кардиохирургия” разполага с три зали за сърдечни операции, които са оборудвани с последно поколение медицинска апаратура.

Операционните са директно свързани с ангиографска лаборатория, което позволява извършването на комбинирани интервенции съвместно с екип от „Инвазивна кардиология”. Това осигурява нов и по-висок стандарт в обслужването на пациенти със сърдечни заболявания.

Кардиохирургичното отделение е оборудвано с последно поколение ЕКК апарат, по-познат като „машина сърце - бял дроб”, благодарение на който е възможно извършването на сърдечни операции.