Кардиохирургия

Видове операции

Клиниката разполага с дежурен екип от кардиохирурзи 24 часа в денонощието, който е готов да покрие всяка една спешност. 

 

В звеното се извършва целият спектър от кардиохирургични операции:

 

  • байпас хирургия

При наличие на стеснение на по-голямата част от коронарните артерии се препоръчва извършването на аорто-коронарен бай-пас. Аорто-коронарният байпас е операция, която цели да осигури максимално бързо възстановяването на кръвообращението към сърдечния мускул. Чрез интервенцията се ограничава степента на увреждане на сърцето и запазва жизнено-важната помпена функция на мускула.

  • клапно протезиране

Клапното протезиране се налага, когато се установи патология в клапната функция или структура от специалстите по Кардиология при ехокардиографски изследване (консултация може да бъде направена в кабинетите по Кардиология на Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда след предварително записване на тел: 02/403 4912 или 02/403 4116 или след посещение в Спешно отделение на Токуда, където ще бъде повикан консултиращ кардиолог). 

  • пластики на сърдечни клапи

Пластиката на сърдечна клапа е алтернатива на протезирането, при която се запазва естественият клапен апарат. 

  • дисекация на аортата

Дисекацията на аортата е едно от най-сериозните спешни състояния, при което бързата диагностика и навременното лечение са ключови за спасяването на живота на пациента.

  • белодробен тромболизъм

Белодробният тромболизъм е спешно състояние, изискващо навремено лечение. 

  • оперативно лечение на нативни и протезни ендокардити
  • минимално инвазивна смяна и пластика на клапи

Операционните са директно свързани с ангиографска лаборатория, което позволява извършването на комбинирани интервенции съвместно с екип от инвазивни кардиолози. Това осигурява нов и по-висок стандарт в обслужването на пациенти със сърдечни заболявания.