Кардиохирургия

Аорто-коронарен байпас

Кардиохирургичният екип на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда има изключително голям опит в извършването на аортно-коронарен байпас. Клиниката има сключен договор с НЗОК за тази и всички останали кардиохирургични операции.

При наличие на стеснение на по-голямата част от коронарните артерии се препоръчва извършването на аорто-коронарен байпас. Аортокоронарният байпас е операция, която цели да осигури максимално бързо възстановяването на кръвообращението към сърдечния мускул. Чрез интервенцията се ограничава степента на увреждане на сърцето и запазва жизнено-важната помпена функция на мускула.

Преди да се премине към операцията пациентът се подлага на обстойно изследване на каротидните артерии и мозъчното кръвоснабдяване. Специалистите оценяват белодробната и бъбречната функция, сътоянието на лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника, изследват се показателите за кръвосъсрирване.

Операцията се извършва под обща анестезия, в условията на екстракорпорално кръвообращение или при т.нар. „биещо сърце”.  По време на интервенцията коронарните съдове се свързват с подготвените графтове /присадки/, като единият край на графта се свързва с коронарната артерия, а другият – с аортата.

След операцията повечето пациенти могат да се върнат към нормалния си начин на живот, но при някои се налага ограничаване на активността поради слабост на сърдечния мускул. След малък сърдечен инфаркт /минимално увреждане на сърдечния мускул/ пациентите могат дори да се върнат на работа след две седмици. При среден по обем сърдечен инфаркт се налага постепенно увеличаване на физическата активност в рамките на четири седмици. А при голям инфаркт се предвижда по-дълъг възстановителен период над 6 седмици, през които пациентите трябва да избягват силни физически усилия и други натоварвания.