Кардиохирургия

Аорто-коронарен байпас

Кардиохирургичният екип на МБАЛ "Токуда Болница София" има изключително голям опит в извършването на аортно-коронарен байпас. Отделението има сключен договор с НЗОК за тази и всички останали кардиохирургични операции.

При наличие на стеснение на по-голямата част от коронарните артерии се препоръчва извършването на аорто-коронарен бай-пас. Аортокоронарният байпас е операция, която цели да осигури максимално бързо възстановяването на кръвообращението към сърдечния мускул, т.нар. процес „реперфузия”. Чрез интервенцията се ограничава степента на увреждане на сърцето и запазва жизнено-важната помпена функция на мускула.

Преди да се премине към операцията пациентът се подлага на обстойно изследване на каротидните артерии и мозъчното кръвоснабдяване. Специалистите оценяват белодробната и бъбречната функция, сътоянието на лигавицата на стомаха и дванадесетопръстника, изследват се показателите за кръвосъсрирване.

Операцията се извършва под обща анестезия, в условията на екстракорпорално кръвообращение или при т.нар. „биещо сърце”.  По време на интервенцията коронарните съдове се свързват с подготвените графтове /присадки/, като единият край на графта се свързва с коронарната артерия, а другият – с аортата.

След операцията повечето пациенти могат да се върнат към нормалния си начин на живот, но при някои се налага ограничаване на активността поради слабост на сърдечния мускул. След малък сърдечен инфаркт /минимално увреждане на сърдечния мускул/ пациентите могат дори да се върнат на работа след две седмици. При среден по обем сърдечен инфаркт се налага постепенно увеличаване на физическата активност в рамките на четири седмици. А при голям инфаркт се предвижда по-дълъг възстановителен период над 6 седмици, през които пациентите трябва да избягват силни физически усилия и други натоварвания.

Какви са предимствата на аортокоронарен байпас при запушена артерия спрямо интервенционалните процедури?

Въпреки широкото навлизане на инвазивните кардиологични процедури при много пациенти, които страдат от исхемична болест на сърцето са налице показания и редица предимства да се извърши аорто-коронарен байпас. Аорто-коронарният байпас представлява заобикаляне на стеснените или запушени зони на коронарните съдове, за да се възстанови кръвоснабдяването на сърдечния мускул. Предимствата на хирургичното лечение са няколко и не са за подценяване. На първо място медицинската статистика сочи, че периодът от време след хирургичната реваскуларизация, който не изисква допълнителните интервенции е много по-дълъг от порядъка на 10-20 години.  При ангиопластиката обикновено периодът е между няколко месеца и няколко години. Затова и байпасът се препоръчва при млади хора с многоклонова болест.

Много е важно да се знае от пациентите, че байпасът дава възможност стеснението или запушването да се третира дистално, което е със  по-нисък травматизъм за нативния съда, запазва него  и разклонения. Също така по време на кардиохирургичната операция се прави по-пълноценна реваскуларизация, тъй като едновременно могат да бъдат лекувани голям брой увредени участъци по артериите едномомемнтно, докато при инвазивните процедури има ограничения до 2-3 проблемни участъка, което пък налага на кратки интервали от време да се преминава отново през такива процедури.

Терапията от медикаменти, които разреждат кръвта след стентиране е много по-усложнена и скъпа и с риск от кръвоизливи, за разлика от медикаментозната терапия след аортокоронарен байспас, която в много от случаите се налага да се пие само аспирин.

Не на последно място се използва собствена вена от крака или лявата вътрешна гръдна артерия, което означава абсолютна съвместимост и отпадане на рискове от биметализъм, защото понякога за различни участъци на съда се използват стентове от различен метал, което понякога ускорява атеросклерозата.

И накрая прогнозата на пациент с хирургичен байпас е по-добра, тъй като при евентуален повторен инцидент от откъсване на тромб, рискът от получаване на масивен и потенциално фатален инфаркт е намален до минимум. От тази гледна точка съдът с аорто-коронарен байпас има по-дълъг живот и снижава риска от масивни сърдечни инциденти при пациентите с исхемична болест на сърцето.