Център за робот-асистирана хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

В болницата се извършва робот-асистирана хирургия в 4 области на медицината: 

Роботизираната хирургия е минимално инвазивно оперативно лечение, известно още като робот-асистирана лапароксопска хирургия, което предоставя на пациента възможно най-малко травматично, най-прецизно и безопасно хирургично лечение. Хирургията се извършва с помощта на роботизираната хирургична система Da Vinci Xi - най-известната и най-напреднала компютърно асистирана технология за минимално инвазивни операции. Технологията позволява максимално щадящи за околните тъкани интервенции, което е особено важно в случаите, когато се оперират силно чувствителни зони. 

Този вид хирургия е предпочитан метод при онкологични заболявания в областта на урологията и гинекологията - при лечение на рак на простатата, пикочния мехур, бъбрека, различни видове злокачествени образувания на женската полова система - рак на ендометриума, маточната шийка, яйчниците и други видове хирургия в областта на малкия таз.

Какво представлява роботът Да Винчи?

Системата Да Винчи е създадена в резултат на развитието на телероботиката, механиката и лапароскопската хирургия като модерно приложение на комбинацията от тези дялове на науката. Апаратурата е съставена от три части: конзола за управление, на която работи хирургът, оптичен панел, който обработва и предава триизмерни видеоизображения от камера в тялото на пациента, и хирургичен (пациентски) панел, на който са разположени хирургични ръце, снабдени с фини инструменти със специални характеристики. Инструментите могат да се огъват и завъртат с много по-голяма гъвкавост от човешката китка. Те имат 7-осева подвижност, като по този начин хирургът може да постигне максимална прецизност в движенията и качество на хирургичната операция дори при много сложни случаи и труден достъп до оперативното поле. Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда разполага с робот Da Vinci Si®, който има 4 хирургични ръце - три от тях се използват за инструментите и един - за триизмерната камера.

Как се извършват операциите с робота Да Винчи?

Хирургичните интервенции се осъществяват през малки дупчици подобно на лапароскопската хирургия. Системата предава и изчиства движенията на хирурга върху инструментите в тялото на пациента. Камерата предава висококачествена триизмерна картина с до 10-кратно увеличение на оперативното поле, като осъществява максимално близка и прецизна визуализация в конзолата за управление. Хирургът контролира инструментите и камерата седнал на конзолата със своите ръце чрез мастер контроли. Той може да управлява всички четири ръце едновременно докато гледа през стереоскопичен монитор с висока резолюция, който предоставя детайлизирана триизмерна картина на оперативното поле, по-добра от тази, която човешкото око може да осигури. Всяко движение на мастер контролите се повтаря прецизно от робота като настройките позволяват дори скалиране на движенията. Дизайнът на конзолата позволява очите и ръцете на хирурга винаги да са съвършено приведени в съответствие с изгледа на хирургичния обект, което намалява умората му.

Какви са предимствата на роботизираната хирургия?

  • Високотехнологична хирургична система
  • Прецизност
  • Безопасност
  • Бързо възстановяване


Високотехнологична хирургична система

Да Винчи е най-известната съвременна система за роботизирана хирургия, чрез която се осъществяват минимално-инвазивни операции с компютърна прецизност.Технологията е резултат от развитието на телероботиката, механиката и лапароскопската хирургия и е създадена като модерно приложение на комбинацията от тези дялове на науката.

Прецизност

Роботизираната система Да Винчи транслира движенията на хирурга върху миниатюрни инструменти, които преминават в тялото на пациента през малки разрези. Трииземерна камера показва картина с висока резолюция и увеличение на образа. Специалните патентовани инструменти се огъват и завъртат с много по-голяма гъвкавост от човешката китка. Всичко това помага на хирурга да постигне максимална прецизност в движенията и качество на хирургичната операция, дори при много сложни случаи.

Безопасност

Роботизираната технология позволява минимизиране на рисковете за пациента. Компютърно-асистирана точност намалява възможостите за движения извън рамките на желания обект, което позволява максимално запазване на околните тъкани. Минимално инвазивният подход определя ниска кръвозагуба и значително намаляване на рисковете от постоперативни инфекции.

Бързо възстановяване и връщане към ежедневния ритъм

С роботизираната система Да Винчи се постига минимално инвазивна техника с най-ниските нива на травматичност и постоперативни болки. Възстановяването е значително по-бързо от отворена хирургия и пациентите могат да се върнат към обичайното си ежедневие във възможно най-къси срокове.

По-ранно лечение на онкологични заболявания

Благодарение на по-краткия възстановителен следоперативен период, пациентите, които се нуждаят от химиотерапия или лъчетерапия, могат да започнат това лечение по-рано.