Роботизирана хирургия Да Винчи

Роботизирана гръдна хирургия Da Vinci Xi

Гръдни операции, които могат да се извършват с помощта на робота Да Винчи:

Хирургия при онкологични заболявания на белия дроб

  • Изрязване на част от белия дроб (белодробна резекция)
  • Премахване на един от лобовете на белия дроб (лобектомия)
  • Премахване на един от двата бели дроба (пулмонектомия)

Заболявания на медиастинума

  • Тумори
  • Кисти

Премахване на тимусна жлеза

Операции на хранопровода

Програмата за роботизирана гръдна хирургия в АСК УМБАЛ Токуда стартира през 2019 г. Тя започва след преминато обучение и сертифициране на доц. Цветан Минчев, началник на Клиника по гръдна хирургия и д-р Антон Ангелов, специалист в клиниката, за работа със системата Da Vinci. Обучението се проведе в един от сертификационните центрове за роботизирана хирургия в Атланта, САЩ.

Робот-асистираната хирургия с Da Vinci Xi позволява по-голяма прецизност, от страна на хирурга, при изпълнение на операцията. Това се случва благодарение на по-доброто зрително поле и многократно по-добрата гъвкавост на инструментите в тялото на пациента, в сравнение с отворена или видео-асиситирана операция. Така за пациените има значително по-голяма сигурност, по-бързо възстановяване, по-малко болка и усложнения, особено при онкологични заболявания и сложна хирургия за отстраняване на засегнати от тумори органи и тъкани.

Отворените операции в гръдната хирургия се извършват с големи разрези на гръдната стена, с разширяване или премахване на ребра, за да може хирургът да достигне до мястото, върху което трябва да работи. Това означава значителна оперативна травма за пациента. В Клиниката по гръдна хирургия отдавна се прилагат видеоасистирани торакоскопски операции, а въвеждането на роботизирана хирургия е още една стъпка напред в минимално инвазивните и ниско травматични интервенции. С помощта само на няколко малки разреза между ребрата, с компютърна прецизност и изчистени от потрепвания движения на инструментите, хирургията със системата Da Vinci Xi позволява по-кратък болничен престой и период за възстановяване на пациента, по-малко следоперативна болка и възможност за по-бързо преминаване към следващите етапи в лечението, ако предстоят такива.