Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда получи престижното отличие “Център за върхови постижения в областта на гръдната хирургия” (Center of Excellence) от Софмедика България – представител на роботизираната хирургична система Да Винчи. На церемония в лечебното заведение бяха връчени сертификат и плакет от Петя Арсова – търговски директор на Софмедика на д-р Венелина Милева – изпълнителен директор на болницата и на доц. Минчев – началник на отделение по Гръдна хирургия в лечебното заведение. Христо Стоев – мениджър капиталови продажби и Александър Бояджиев – мениджър клинични продажби, лично поздравиха доц. Минчев за големия му принос за развитието на този минимално инвазивен оперативен метод.

Доц. д-р Цветан Минчев е първият гръден хирург в областта на роботизираната гръдна хирургия, който получава сертификат за върхови постижения в Югоизточна Европа. Той е специалистът, който развива най-успешната роботизирана програма за гръдна хирургия с извършени повече от една трета от всички операции в региона в последните четири години. С натрупания ценен практически опит, знания и умения доц. Минчев е високо ценен като обучител на гръдни хирурзи в България и чужбина, които стартират роботизирани програми с хирургичната система Да Винчи. 

„За нашето лечебно заведение е привилегия да имаме в екипа от роботизирани хирурзи в четири специалности - урология, коремна хирургия, акушерство и гинекология и гръдна хирургия опитен специалист като доц. Минчев. Като минимално инвазивно оперативно лечение, роботизираната хирургия е огромно предимство за нашите пациенти, което им позволява най-малко травматично, най-прецизно и безопасно хирургично лечение.“, сподели на церемонията д-р Венелина Милева. 

„За мен е чест да приема този сертификат за върхови постижения и благодаря за отличието. Той е признание за изключителния труд и за всеотдайната работа на целия колектив на гръдна хирургия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Извършването на такива операции за мен е невероятно удоволствие. Това е пример и за най-хай тек хирургията, която прилагаме в тази болница“, сподели специалистът при връчването на сертификата.

Част от критериите за получаване на този сертификат са: брой извършени операции за определен период, използване на иновативни инструменти, прилагане на съвременни хирургични техники в роботизираната хирургия и брой на проведените прокторски сесии, в които водещият хирург е в ролята на обучител на друг хирург.

Със своето високо ниво на компетентност доц. д-р Минчев е богатство не само за пациентите в България, но и в региона. Обучавайки колеги, той предава своите знания и подпомага развитието на роботизираната хирургия отвъд пределите на страната.