Клиниката по детски болести е разкрита от месец ноември 2006 година. На разположение на пациентите са общи и самостоятелни стаи и два апартамента. Децата могат да играят в изградения детски кът. Във всички помещения има централна система за аспирация и кислородолечение. В клиниката работят 10 лекари, 9 от тях със специалност педиатрия и втора профилна специалност - пулмология и фтизиатрия, гастроентерология, ендокринология, нефрология, ревматология, алергология. В тяхна помощ е модерната апаратура на лабораторните звена и образната диагностика. Пациентите се приемат, диагностицират и лекуват по клинични пътеки в зависимост от заболяването им, без допълнително заплащане.

В клиниката се извършват диагностика и лечение на заболявания в следните области: Детска пулмология и фтизиатрия, Детска гастроентерология, Детска ендокринология, Детска нефрология, Детска ревматология, Алергология.

Детска пулмология и фтизиатрия

В Клиниката се лекуват инфекциозни заболявания на дихателната система (остри ларинготрахеити, бронхити, пневмонии, остри бронхиолити), гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система, бронхиална астма.

Екипът по детска пулмология и фтизиатрия работи в тясно сътрудничество със специалисти по гръдна хирургия, алергология, клинична лаборатория, микробиология с цел по-прецизна диагностика и адекватно и своевременно лечение на заболяванията на дихателната система в детска възраст.

Детска гастроентерология

В Клиниката по Детски болести на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда работят детски гастроентеролози, които извършват широк спектър диагностични и терапевтични процедури при: заболявания на хранопровода, стомаха, тънкото и дебелото черво (аномалии, хеликобактерпилорна инфекция, глутенова ентеропатия, хронични диарии, аномалии на гастоинтестиналния тракт, полипи на тънко и дебело черво, болест на Hirschsprung); възпалителни заболявания на червата (ХУХК, болест на Крон); алергични заболявания (алергия към протените на кравето мляко, други хранителни алергии), хронични, метаболитни, автоимунни и вирусни чревни заболявания (неалкохолен стеатохепатит, болест на Wilson, гликогенози, галактоземия, автоимунен хепатит, цироза с различна етиология), болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища (жлъчно-каменна болст, аномалии на жлъчните пътища), болести на панкреаса (вродни аномалии, панкреатити, заболявания с дефицит на екзокринната панкреасна функция – муковисцидоза, изолирани ензимни дефицити).

Тук се извършват: горна и долна ендоскопия с биопсия, ендоскопска полипектомия, инвазивни енодоскопски процедури с кооперация с водещи гастронетеролози-ендоскописти – ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, балонна дилатация, лигиране на варици на хранопровода, 24-часова рН/MII(импеданс)-метрия за диагностика на гастроезофагеалната рефлуксна болест, чернодробна биопсия.

Екипът по детска гастроентерология и хепатология работи в тясно сътрудничество със специалисти по образна диагностика, клинична лаборатория, микробиология, алергология с цел по-прецизна диагностика и адекватно и своевременно лечение на заболяванията в детска възраст.

Детска ендокринология

Специалистите по детска ендокринология извършват диагностика и лечение при широк кръг ендокринологични и болести на обмяната, като акцент е поставен върху борбата с диабета. Тук се извършват диагностика, лечение, обучение и диспансерно наблюдение на деца със захарен диабет тип-1 и тип-2, моногенен диабет и наднорменно тегло и затлъстяване, хипогликемии и метаболитни нарушения.

Лекуваните заболявания включват още заболявания на щитовидната жлеза, надбъбречните жлези, изоставане във физическото развитие, нарушение на хипофизарната функция, калциево-фосфорната обмяна.

Детска нефрология

В Клиниката се извършва съвременна функционална и образна диагностика на заболяванията на отделителната система, както и диагностика и проследяване на остри инфекции и хронични заболявания на отделителната система (гломерулонефрити, тубулоинтерстициални нефрити и др., хронична бъбречна недостатъчност, вродени аномалии

За функционата и образната диагностика се използват възможностите на Клинична, Микробиолгична и Имунологична лаборатория, какти на Клиника по образна диагностика.

Работи се в тясно сътрудничество с уролози, нефролози-интернисти, ренгенолози.

Детска ревматология

Клиниката предлага диагностика, лечение и проследяване на деца с реактивни артрити, хронични артрити, васкулити, системен лупус, ювенилен дерматомиозит, склеродермия, вирусни миозити, фебрилитет с неясни причини, периодични фебрилни състояния.

Алергология

Специалистите по Алергология към Клиниката по Детски болести извършват диагностика, лечение и проследяване на деца с хранителни алергия (кожни проби в различните им разновидности, ин витро тестове и провокационни проби), медикаментозна алергия (кожно-алергични проби с медикаменти и последваща провокационна проба с подозирания медикамент при трудни диагностични случаи. Това е особено важно при подозирана алергия към няколко медикамента, инхалаторна алергия, кожни прояви на алергия (остра и хронична уртикария, атопичен дерматит).

Използването на разнообразни методи за диагностика и лечение и взаимодействието с различни профилни специалисти позволява осъществяването на оптимален и комплексен подход, независимо от възрастта на детето и наличието на придружаващи заболявания.

Дежурен педиатричен кабинет

В часовете след 19:30 и в почивни дни в Аджибадедм Сити Клиник УМБАЛ Токуда работи дежурен педиатричен кабинет за неотложна помощ, където при нужда Вашето дете ще получи грижа от опитни педиатри. Кабинетът се обслужва от  регистратура Спешно отделение. 

Повече информация на тел. 02/ 403 4112, 02/403 4000