Педиатрия

Детска гастроентерология

Специалистите по детска гастроентерология в Клиниката по Детски болести на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда извършват диагностични и лечебни мероприятия при следните заболвания:

 • болести на хранопровода, стомаха, тънкото и дебелото черво (аномалии на хранопровода, стомаха, тънкото и дебелото черво, хеликобактерпилорна инфекция, глутенова ентеропатия, хронични диарии, аномалии на гастоинтестиналния тракт, полипи на тънко и дебело черво, болест на Hirschsprung)
 • възпалителни заболявания на червата (ХУХК, болест на Крон)
 • алергични заболявания – алергия към протените на кравето мляко, други хранителни алергии
 • хронични, метаболитни, автоимунни и вирусни чревни заболявания (неалкохолен стеатохепатит, болест на Wilson, гликогенози, галактоземия, автоимунен хепатит, цироза с различна етиология)
 • болести на жлъчния мехур и жлъчните пътища (жлъчно-каменна болст, аномалии на жлъчните пътища)
 • болести на панкреаса (вродни аномалии, панкреатити, заболявания с дефицит на екзокринната панкреасна функция – муковисцидоза, изолирани ензимни дефицити)

Извършваните диагностични и терапевтични процедури включват:

 • горна и долна ендоскопия с биопсия
 • ендоскопска полипектомия
 • инвазивни енодоскопски процедури с кооперация с водещи гастронетеролози-ендоскописти – ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, балонна дилатация, лигиране на варици на хранопровода
 • 24-часова рН/MII(импеданс)-метрия за диагностика на гастроезофагеалната рефлуксна болест
 • чернодробна биопсия
 • фиброскан - неинвазивен тест за оценка на степента на чернодробна фиброза

Екипът по детска гастроентерология и хепатология работи в тясно сътрудничество със специалисти по образна диагностика, клинична лаборатория, микробиология, алергология с цел по-прецизна диагностика и адекватно и своевременно лечение на заболяванията в детска възраст.