Педиатрия

Детска ревматология

В Клиниката по Детски болести се извършва диагностика, лечение и проследяване на деца с:

  • реактивни артрити
  • хронични артрити
  • васкулити
  • системен лупус
  • ювенилен дерматомиозит
  • склеродермия
  • вирусни миозити
  • фебрилитет с неясни причини
  • периодични фебрилни състояния