Доц. д-р Калин Лисички, дм

Началник отделение
Началник на Клиника по Педиатрия
Доц. д-р Калин Лисички е лекар с над 35 годишен стаж в областта на педиатрията и детската ревматология. Той е утвърден и признат клиницист с огромен опит в детската патология. Неговите задълбочени, прецизни и детайлни медицински познания са в полза на решаването на ежедневни клинични и организационни проблеми. Доц. Лисички е завършил медицина в МУ-София през 1984 г. Има специалности по „Педиатрия” и „Ревматология”. Специализирал е „Детски болести” във Франция през 1987 г. Работил е 20 години в Института по педиатрия като детски ревматолог. Автор и съавтор на множество научни статии и монографии на тема „Ревматоидният артрит в детска възраст и системни заболявания на съединителната тъкан”. В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е от средата на 2007 г.
 • Професионален опит

  Професионален опит

  От 1984 г. до 1987 г. работи като лекар – педиатър в Районна болница, гр. Дупница.

  От 1987 г. до 2007 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра по педиатрия на МУ, гр. София.

  От 2007 г. до 2014 г. е лекар – педиатър в Болница "Токуда".

  От 2014 г. до настоящия момент е Началник на Клиниката по педиатрия към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

  В ръководената от доц. Лисички Клиника по педиатрия ежедневно се осъществява голяма по обем медицинска и научна дейност. Под негово ръковоство работят специалисти в почти всички субспециалности на педиатрията – детска пулмология, детска гастроентерология, детска нефрология, детска ендокринология; в амбулаторни условия - детски кардиология и детска неврология. В клиниката, освен рутинните грижи по педиатричните пациенти се осъществяват и високо-специализирани процедури като ендоскопска гастроскопия, ендоскопска фибро-колоноскопия, pH-метрия на хранопровода, ултразвукова диагностика при заболявания на органи в коремната кухина и гръдния кош.

  В клиниката по педиатрия, под ръководството на доц. Лисички са диагностицирани и лекувани пациенти с изключително редки заболявания в световен мащаб, като протеингубеща ентеропатия при системен лупус еритематодес, болест на Vogt – Koyanagi – Harada, синдром на Clarkson, фамилна хемофагоцитна лимфохистиоцитоза, болест на Mucha – Habermann, болест на Van Neck – Odelberg, Acute hemorrhagic edema of infancy, ревматоиден васкулит, които са публикувани в научната литература.

  На базата на световния и собствен клиничен опит, в качеството си на детски ревматолог, доц. Лисички проучва и утвърждава алгоритми за диагностициране, проследяване и лечение на някои редки и тежко протичащи заболявания при децата, като синдром на макрофагеална активация, септичен артрит, мултиинфламаторен синдром при SARS – COV 2; успешно провежда лечение с интравенозни имуноглобулини на кърмачета под 6-месечна възраст с болест на Kawasaki. Той и неговият екип диагностицират и лекуват успешно редица пациенти с доброкачествен остър детски миозит.

  От януари 2022 г. до март 2022 г. е ръководител на втората по големина в гр. София клиника за лечение на деца с COVID 19. С оглед дефицита на информация и масовото ненужно изписване на антибиотици, доц. Лисички и екипът му предлагат терапевтичен алгоритъм, публикуван в периодичния печат, за лечение на короновирусната инфекция, причинена от SARS CoV 2 в зависимост от тежестта на заболяването и резултатите от лабораторните изследвания. Вследствие на това приложението на антибиотици при хоспитализираните в клиниката деца е под 20%.

 • Образование

  Образование

  Доц. д-р Калин Лисички завършва средно образование през 1976 г., а медицина – през 1984 год. в Медицински факултет на Медицински университет, гр. София с отличен успех.

  През 1991 г. придобива специалност „Детски болести“, а през 1997 год. – „Детска ревматология“.

  От 2001 г. притежава сертификат по здравен мениджмънт.

  От 1987 г. осъществява преподавателска дейност - първоначално в Клиника по детска ревматология към Университетска детска болница, Медицински университет, гр. София, а от 2007 г. до момента – в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

  През 1997 г. провежда 2-месечна специализация по педиатрия в Париж, Франция.

  През 2022 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ към Медицински факултет на Софийски Университет „Климент Охридски“ след защита на дисертационен труд на тема „Синдром на макрофагеална активация в детска възраст – анализ на клинико – лабораторни промени, оценка на диагностичния подход и терапевтичната ефективност“.

  От 2023 г. след редовно проведен конкурс заема академичната длъжност „Доцент“ по научната специалност „Педиатрия“.

  Владее френски, руски и английски език.

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Доц. д-р Калин Лисички е член на Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация, Българско дружество по ревматология, European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR), Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO).
 • Награди

  Награди
  Награждаван в раздел „Педиатрия“ в конкурсите, обявени от лекарската гилдия, като „Лекарите, на които вярваме“ и „Най-добрите лекари в България“.
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Д-р Калин Лисички: Децата под 1 г. боледуват по-тежко от COVID-19