Педиатрия

Детска нефрология

В Клиниката по Детски болести на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда се извършва съвременна функционална и образна диагностика на заболяванията на отделителната система

  • Съвременна функционална и образна диагностика на заболяванията на отделителната система
  • Диагностика и проследяване на деца с вродени аномелии на отделителната система.
  • Диагностика и лечение на деца с остри инфекции на отделителната система.
  • Диагностика и лечение на деца с хронични заболявания на отделителната система /гломерулонефрити, Тубулоинтерстициални нефрити/.
  • Диагностика и проследяване на деца с хронична бъбречна недостатъчност.

За функционата и образната диагностика се използват възможностите на Клинична, Микробиолгична и Имунологична лаборатория, какти на Клиника по образна диагностика.

Работи се в тясно сътрудничество с уролози, нефролози-интернисти, ренгенолози.