Ст.м.с. Виолетка Николова

Ст.м.с. Виолетка Николова е завършила Медицински универстит София през 1990 г. От 1993 до 2006 г. работи в Първа нефрология на УМБАЛ "Александровска". След откриването на Токуда Болница София през 2006 г. се присъединява към екипа на Вътрешно отделение. От 2008 до 2012 г. е старша медицинска сестра на Вътрешна клиника, а от 2012 г. - на новосформираната Първа вътрешна клиника (Клиника по Ендокринология и Нефрология. Има допълнителни квалификации по Спешни състояние в нефрологията, Съвременни аспекти в лечението и обучението на диабетно болните, Курсове по здравен мениджмънт, Психология на здравето, Етични аспекти в дейността на главната и старшата медицинска сестра. "