Втората национална научна конференция по имуноонкология IO365 v2  на Българското научно дружество по имуноонкология се проведе на 21–23 октомври 2022 г. в София.

На нея бяха обсъдени новости и научни данни  в имунотерапията на онкологични заболявания , коренно променящи  съществуващите до момента стандарти за противотуморно лечение.

Доц. д-р Желязко Арабаджиев, началник на Клиника по медицинска онкология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и председател на Българското научно дружество по имуноонкология, бе поканил едни от най-добрите онколози и имунолози у нас, които представиха клинични случаи и пациентски казуси, с които са се сблъсквали в своята практика. Сред презентиращите специалисти беше и проф. д-р Асен Дудов, началник на Клиника по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Младост и председател на Българско онкологично научно дружество, което подкрепя и тази година провеждането на конференцията.

Висока атестация за Втората конференцията по имуноонкология, бе признанието, което получи от влиятелното американско Дружество по имунотерапия на рака – Society for Immunotherapy of Cancer (SITC). Събитието се проведе и със значително международно участие на експерти от Европа, Израел и САЩ.

В рамките на Втората национална научна конференция по имуноонкология  беше обсъдена и значимостта на мултидисциплинарния подход и менажирането на лекарствена токсичност от лечение с имунни чек-пойнт инхибитори. Сесията беше с участието на д-р Елиз Тазимова, специалист в Клиника по медицинска онкология в АСК УМБАЛ Токуда, доц. д-р Радин Цонев, началник на Отделение по гастроентерология, д-р Диана Лекова, специалист в Отделение по пневмология, д-р Маргарита Къчева, специалист в Клиника по дерматология и венерология и д-р Мария Калинкова, специалист в Отделение по ендокринология.

В конференцията активно участие взеха и други представители на АСК УМБАЛ Токуда:

  • Д-р Красимир Орешков – онколог
  • Д-р Таня Златанова – онколог
  • Д-р Ахмед Контилев – онколог
  • Д-р Соня Драганова – онколог
  • Д-р Калоян Йорданов – лъчетерапевт

За първи път бяха представени и презентации от – лаборатория по имунология, сесия с учени от БАН, менторски клас по имуноонкология с клинични случаи, съвместна сесия с Факултет по обществено здраве на МУ – София за професионалистите по здравни грижи.

Традиционно, конференцията е акредитирана от Българския лекарски съюз, а тази година и от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

През септември доц. Арабаджиев бе избран за  член на борда на Мисията за рака на Европейския съюз (ЕС) към Европейската комисия. За първи път български онколог намира място в борд на европейски орган, ангажиран с борбата срещу рака.

Освен непрестанна грижа за своите пациенти, доц. Арабаджиев полага и големи усилия за развитието на медицинската онкология в България, за да могат онкологично болните у нас да имат достъп до лечение, съизмерим с този във всички европейски страни.