29 октомври е Световни ден за борба с инсулта - повод за информиране и напомняне на обществото за основните моменти от заболяването, с които е важно всеки да бъде запознат, защото знанието за превенцията и симптомите на инсулта могат да спасят много човешки животи.

Какво е мозъчен инсулт, какви са рисковите фактори, кои са симптомите и какви са съвременните начини за лечение, са въпросите, с които се обърнахме към проф. д-р Иван Стайков – началник на Клиника по неврология и медицина на съня в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и водещ невролог в България.

 ***

Проф. д-р Иван Стайков е началник на Клиника по неврология и медицина на съня и медицински директор на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, член на борда на директорите на ръководството на болницата, и на борда на директорите на центъра за клинични проучвания към УМБАЛ Токуда. Клиниката, която ръководи е носител на международни диамантена и платинена награди от европейската инициатива „Angels“, за организация и лечение на исхемичен мозъчен инсулт в острата му фаза. В периода 2015-2019 г. е бил член на Европейската комисия за сертифициране на отделения и центрове за мозъчен инсулт към европейската организация по мозъчни инсулти.

***

Проф. Стайков, нека започнем с кратка статистика за заболяването по света и в България?

Мозъчният инсулт е социално-значимо заболяване, поради високата заболеваемост, смъртност и тежката инвалидизация. В световен мащаб, на всеки 6 секунди един човек умира от мозъчен инсулт. Той е и причината за една година над 6 милиона души да загубят живота си. Около 10 % от цялостната смъртност се дължи на мозъчния инсулт. В България се регистрират годишно около 40 000 случая на мозъчен инсулт. Около 20% от тях завършват с летален изход, а много голяма част от преживелите мозъчен инсулт развиват различна степен на инвалидизация. За съжаление, това е една от основните причини за смъртност в световен мащаб, за намаляване продължителността на живот и една от основните причини за инвалидизация сред всички заболявания. Мозъчният инсулт е спешно състояние. Около 88% от всички инсулти са исхемичните мозъчни инсулти.

Нека посочим рисковете за развитие на това заболяване?

Рисковите фактори за развитие на исхемичните мозъчни инсулти са немодифицируеми и модифицируеми. Сред първите е възрастта, с течение на която честотата се повишава, наследственост, пол – обикновено при мъжете до определена възраст мозъчните инсулти са по-чести, след което се изравняват с жените. Сред най-важните модифицируеми рискови фактори са артериалната хипертония – може да повиши риска от исхемични мозъчни инсулти от 6 до 8 пъти, захарният диабет, дислипидемията или повишеното ниво на холестерол, лош холестерол и триглицериди, както сърдечните заболявания, като най-вече предсърдното мъждене, независимо дали е пристъпно или хронично, затлъстяването, тютюнопушенето, обструктивната сънна апнея, разбира се, намалената двигателна активност, стресът, който ежедневно изпитваме, злоупотребата с алкохол.

Според наша неврологична класицификация, 25% от исхемичните мозъчни инсулти се дължат на атеросклеротични промени в големите съдове, кръвоснабдяващи мозъка, около 20% са със сърдечен произход или т. нар. кардиоемболични, най-вече при предсърдно мъждене, около 25% са малки инсулти, вследствие на запушване или нарушение на малките съдове и 20-25% все още остават с неясен произход - криптогенни мозъчни инсулти, както и други редки причини.

Съгласно световни експерти, ако успеем да повлияем основните, изменяеми рискови фактори с около 80%, може да се намали честотата на мозъчните инсулти в световен мащаб.

За да бъдем максимално ясни за хората, можем ли накратко да опишем какво представлява мозъчният инсулт като състояние?

Исхемичният мозъчен инсулт е остро нарушение на мозъчното кръвообращение, с внезапно спиране на кислород, кръв и глюкоза към дадена част от мозъка. Вследствие на което, настъпва верига от множество метаболитни и биохимични промени. Около исхемичния мозъчен инсулт в самото му начало, се явява т.нар. пенумбра – на медицински език, което означава зона, която може да бъде спасена. Това е изключително важно и на този фон, още преди години се заговори за „Time is brain“ или „Времето е мозък“, т.е. изключително важно е времето на реакция, за да можем да постигнем успех в съвременното лечение на исхемичния мозъчен инсулт. Оценено е, че един нелекуван пациент, след като получи исхемичен мозъчен инсулт, губи около 2 милиона неврона всяка минута, а за 1 час губи около 120 милиона неврона и именно заради това, казваме, че „Времето е мозък“. Действително, исхемичният мозъчен инсулт е толкова спешно състояние, колкото сърдечния инфаркт.

А как да разпознаем настъпващ инсулт, какви са основните симптоми?

Основните белези са внезапно, остро настъпване на слабост в десните или леви крайници, т.нар. пареза, изкривяване на устния ъгъл вляво или вдясно, остро настъпващ световъртеж, остро настъпващо нарушение на говора, до невъзможност за говорене или разбиране на речта – т.нар. афазия. В кампании за исхемичен мозъчен инсулт в световен мащаб се използва терминът FAST (face, arms, speech, time), което включва изкривяване на устен ъгъл, падане на ръка, невъзможност за говорене или разбиране на говора, и изключително важното време – трябва моментално да се реагира, съответно да се свържете с Бърза помощ или пък със собствен транспорт да се отведе пациентът до най-близкото лечебно заведение, в което се провежда специфично лечение на инсулт, това е тромболитичното лечение. В нашата клиника имаме огромен брой извършени тромболизи, като част от тези пациенти са докарани от екип на Бърза помощ, но и част от тях със собствен транспорт, т.е. част от хората не чакат и тръгват веднага към болницата.

Има ли новости в лечението на инсулт в световен мащаб, както и в България?

През последните 30 години има революционно развитие на лечението на исхемичен мозъчен инсулт. Говорим за специфичното интравенозно тромболитично лечение. В България това лечение се провежда над 15 години. Ние, в нашата болница, провеждаме тромболитично лечение от 2008 г. и имаме огромен опит. През последните 7-8 години, тромболитичното лечение беше продължено, особено при запушване на голям артериален съд, който е в мозъка или отива към мозъка, с ендоваскуларно лечение. Това е механична тромбекстракция или механична тромбаспирация, т.е. екстрахиране или аспириране на тромба, който се е развил. В нашата болница от 4 години се провежда при показание и ендоваскуларното лечение при исхемичен мозъчен инсулт, и то с изключителен успех за пациента. Това лечение може да спаси трайната инвалидизация, която настъпва след мозъчни инсулти.

Какво всъщност представлява тромболитичното лечение?

Бърз начин за унищожаване (лизиране) на тромба, който се е образувал в мозъка. Времето е от съществено значение за спасяване на човешкия живот и затова се правят информационни кампании в целия свят. Ако имаме възможността и пациентът отговаря на всички критерии са извършване на тромболитично лечение, ние имаме правото да го извършим до 4 часа и 30 минути от началото на инсулта. Това означава, че пациентите трябва да дойдат при нас до третия час и половина. Изключително важно е т.нар. време „от врата до игла“, т.е. когато пациентът вече е в съответната болница, която провежда такова лечение. Нашата основна цел е да съкратим това време. Според европейските стандарти, този период следва да бъде по-малък или равен на 1 час, но вече в редица западни държави времето максимално се съкрати. Времето „от врата до игла“ в нашата болница е под 40 минути. Изградихме и прилагаме много стройна система, която стартира преди повече от 10 години, като част от международен проект. Създадохме политика за тромболитично и интервенционално лечение. В клиниката ни работим по строг протокол, в който времето за действие на медицинския екип е разпределено по минути.

Важно е да откроя факта, че съвременното лечение на социално-значимите заболявания не може да бъде извършено от един човек, това не е възможно. Спасяването на човешкия живот е благодарение на екипната дейност на много хора. В тази верига на оцеляване и спасяване са включени нашето спешно отделение, клиниката ни по образна диагностика, клиниката по анестезиология и реанимация, клиничната лаборатория и накрая финализиране с клиниката по неврология, включително и болничната аптека, която ни отпуска бързо необходимия медикамент за интравенозно вливане. Благодарение на политиката и организацията, която сме създали - разчетена по минути, веригата от специалисти има пълен синхрон и сме наясно във всеки един момент какво следва да бъде направено. Всички ние „пеем в хор“ в такива ситуации. Благодарение на тази политика и протоколи за работа, достигнахме до време „от врата до игла“ под 40 минути. Болният преминава като „на шейна“ през необходимите структури на нашата болница, за да може да се започне бързо лечението. Действително се гордеем с тази изключителна организация, която създадохме в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Клиниката по неврология и медицина на съня е отличена и в международни програми. За какво са получени тези признания?

Клиниката по неврология и медицина на съня на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, е част от международната програма „Angels“. Според нея, на всеки 30 минути пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, който може да бъде спасен, умира или е с тежка и необратима инвалидизация, защото не е отишъл в точната болница. Мисията им е увеличаване броя пациенти, които се лекуват в болници, готови за лечение на мозъчни инсулти и оптимизиране качеството на лечение във всички съществуващи центрове. Целта е да има еднакъв стандарт на лечение в болниците, независимо дали си получил инсулт в България или в Германия. Ние сме горди, защото сме носители и на трите награди на „Angels“ – златна, платинена и диамантена, за отлична организация и мениджмънт на пациентите с исхемичен мозъчен инсулт. На най-високото отличие – диамантена награда, са носители само две болници в България. Както стана ясно, всеки нелекуван пациент губи около 2 милиона неврона всяка минута в исхемичната зона, а тромболизата дава възможност поразената зона да се ограничи и пациентът да излезе от болницата след 4-5 дни в състояние, много близко до това от преди получаването на инсулт, без тежка инвалидизация.

Можем ли да говорим за профилактика на мозъчния инсулт?

Няколко са правилата за първична профилактика и те включват редовни физически упражнения, т.е. да нямаме заседнал начин на живот. Счита се, че би трябвало 3-4 пъти седмично, да имаме около 30-40 минути активност, движение, независимо дали е ходене, каране на колело, бягане или друго. Избягване на наднорменото тегло, чрез здравословна диета, намаляване консумацията на алкохол и тютюнопушене, обучение на населението за първите симптоми на мозъчен инсулт и какви мерки трябва да се вземат, както и оценка на основните изменяеми рискови фактори, които са високо артериално налягане, висок холестерол, висока кръвна захар, пресърдно мъждене и трептене, и съответно тяхното медикаментозно лечение. Нека споменем и вторичната профилактика – след като пациентът е получил инсулт и тя, разбира се, е с медикаменти, по отношение на всеки един от рисковите фактори, т.е. лечение на артериална хипертония, диабет и т.н.

 

За финал, можем ли да завършим с оптимизъм?

Съвременната медицина дава пълната възможност за много добра диагностика и специфично лечение на исхемичните мозъчни инсулти в техния много ранен стадий, затова “Time is brain” е изключително важна максима. Пациентът може да бъде много добре лекуван, ако попадне на точното място и в точното време. В резултат на кампаниите, които се организират от Българското дружество по неврология и с огромната заслуга на неговия председател, има понижаване на рисковите фактори, както и увеличаване на болниците, които провеждат специфично лечение. Ние сме оптимисти по отношение на борбата с исхемичните мозъчни инсулти.