Д-р Мария Чолакова, дм

Невролог

Д-р Чолакова има над 11 години опит в областта на неврологията. Има придобита правоспособност по евокирани потенциали, електромиография, както и по отоневрология. Клиничните ѝ интереси са в областта на мозъчно-съдовите и демиелинизиращите заболявания. През 2019 г. защитава научна и образователна степен „Доктор” на тема „ Рисков профил и особености в етиологията, патогенезата и протичането на исхемичния мозъчен инсулт при пациенти под 50-годишна възраст”, с научен ръководител проф. Иван Стайков, д.м. Д-р Чолакова е член на Европейскатa академия по неврология. 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Клиничните ѝ интереси са в областта на мозъчно-съдовите и демиелинизиращите заболявания.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • От 2012-2016 г. - специализация по "Неврология" в Клиника по неврология и медицина на съня в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.
  • През 2016 г. - придобива специалност по "Неврология"
  • През 2016 г. - придобива правоспособност по "Евокирани потенциали"
  • През 2017 г. - придобива правоспособност по "Електромиография"
  • През 2018 г. - придобива правоспособност по "Отоневрология"

 • Образование

  Образование
  • През 2011 г. завършва медицина в МУ-София с отличен успех 
  • През 2019 г. - защитава научна и образователна степен „доктор” на тема „ Рисков профил и особености в етиологията, патогенезата и протичането на исхемичния мозъчен инсулт при пациенти под 50-годишна възраст”, с научен ръководител проф. Иван Стайков, д.м. 

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българското Дружество по неврология
  • Европейскатa академия по неврология
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Д-р Мария Чолакова: Множествената склероза не е присъда