Ракът на гърдата е едно от най-честите онкологични заболявания в световен мащаб. Според статистиката на Globocan през 2022 г. около 2,3 млн. жени са заболели от рак на гърдата и над  660 хиляди са починали с тази диагноза. С напредъка на медицината диагнозата рак на гърдата вече не е присъда и все по-голям брой жени се диагностицират навреме и се лекуват успешно. Освен въвеждането на иновативни терапии, роля за подобрената преживяемост имат и т.нар. популационни скринингови програми. В повечето държави в Европа те са въведени още през 80-те години на миналия век, като на жените над 50 г. се препоръчва извършване на мамография на всеки две години. В последните години има стремеж към определяне на риска за развитие на рак на гърдата и тези групи от населението подлежат на по-специален скринингов режим.

Мамографията е изследване, основано на използване на рентгенови лъчи. При правилно извършване на изследването и спазването на стандартния протокол дозата, която се получава от пациента е пренебрежително малка и не носи риск. Същевременно, добре изпълнената мамография позволява да се видят туморни формации в гърдата с размер под 10 мм. или т.нар. ранен рак, който е напълно лечим.

При млади жени и такива с „плътни“ гърди, мамографията има своите ограничения. При тях се препоръчва провеждане и на ехографско изследване на гърдите или на по-новите методи за изследване като дигитална томосинтеза (т.нар. 3Д мамография), контраст-усилена мамография или магнитно-резонансно изследване. Те са по-сложни за изпълнение, изискват специални апарати, както и екип с висока експертиза в областта на мамодиагностиката. В последните години на жените с висок риск за развитие на рак на гърдата и тези с висока плътност на гърдите, се препоръчва да провеждат освен мамографията и МРТ (магнитно-резонансна томография) на гърди. Новите препоръки от Европейското дружество по образна диагностика на гърдата, за пациентки с висока плътност, са освен провеждането на мамография и провеждането на МРТ на гърди веднъж на 4 години. При пациенти с висок риск за развитие на рак на гърдата, който е определен спрямо различни критерии, се препоръчва провеждането на МРТ на гърди веднъж годишно. За такъв тип пациенти и за целите на скрининга съществува разработен кратък МРТ протокол, при който не се губи диагностична стойност и който продължава около 10 минути, в сравнение с пълния протокол (около 25-30 минути).

Както скрининговите изследвания при здрави жени, така и диагностичните при наличие на оплаквания, трябва да се извършват в центрове, които имат голям опит и експертиза при оценка на находките от изброените по-горе образни изследвания. В редица случаи се налага да се вземе хистологичен материал от съмнителните участъци, т.нар. биопсия. Тя се извършва под местна анестезия (упойка) със специална игла в рентгеновото/мамографско отделение и се изпраща за анализ на патолозите. В случаите на тумор на гърдата, патологът определя не само неговата специфична характеристика, но и вида лечение, което би било успешно при съответния тумор и пациент.

След поставянето на хистологичната диагноза, грижата за пациента се поема от т.нар. мултидисциплинарен екип от специалисти – хирург, онколог, лъчетерапевт, психолог, специалист по нуклеарна медицина.  Те обсъждат перспективите за лечение заедно с пациента и предлагат индивидуализирано лечение за всеки отделен случай.

В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда към пациентите с рак на гърдата се подхожда мултидисциплинарно и се спазват установените препоръки на Европейската комисия, както и на Европейското дружество по образна диагностика на гърдата. 

Свързани отделения