Клиниката по Образна диагностика разполага със специален софтуер, който подпомага бързата диагностика на костни фрактури при рентгенографски изследвания. 
Изкуственият интелект присъства в ежедневната практика на лекарите в клиниката, което ускорява диагностичния процес.

Специалният софтуер маркира зони на дискретни изменения и прецизира назначаването на допълнителни образни изследвания, както и вземането на решение за последващо лечение.

Своевременното установяване на нарушена цялост на костите, особено в комплексни анатомични зони, е от изключителна важност за предотвратяване на усложнения.

Иновативната технология помага както на специалистите по образна диагностика и ортопедия, така и на лекарите в спешния център на лечебното заведение.