Щитовидната жлеза е малка жлеза, с формата на пеперуда, разположена в основата на шията отпред, произвеждаща тиреоидни хормони, които участват в правилното функциониране на почти всички клетки и основни органи в организма. Това определя щитовидната жлеза като основен регулатор в основни жизнено важни здравни функции.

Световният ден за заболяванията на щитовидната жлеза датира от 2007 година, когато Международната тиреоидна асоциация решава да отбележи създаването на Европейската тиреоидна асоциация (ETA) и обявява 25 май за Световен ден на тиреоидните заболявания, а по-късно през 2010 г., този ден се приема и от Американската тиреоидна асоциация /АТА/. По-късно инициативата е разширена до Международна тиреоидна седмица – дните след 25 май, с различни социални дейности, с цел повишаване информираността на обществото за значението на ранното диагностициране на заболяванията на щитовидната жлеза, засягащи 200 милиона души по целия свят, по данни на Американската тиреоидна асоциация.

Тиреоидните заболявания имат важно медицинско и социално значение. Те водят до нарастване на сърдечно-съдовите заболявания и атеросклерозата, а оттам до повишаване на смъртността. При децата обуславят непълноценно нервно-психическо развитие, а при жените в репродуктивна възраст водят до намаляване на  раждаемостта, поради стерилитет, спонтанни аборти и аномалии на бременността.

При 10-12% от населението в България се установява нарушена функция на щитовидната жлеза. Около 4-6% са с намалена функция на щитовидната жлеза, 2-3% с повишена функция, а 5-10%% са с тиреоидит на Хашимото. Не е малка честотата на възлите в щитовидната жлеза - около 23-24%. Преди въвеждане на профилактиката с йодирана сол тези цифри са били значително по-високи.“ – споделя доц. д-р Лъчезар Лозанов, д.м.,  началник на Клиника по Вътрешни болести (Ендокринология и Нефрология) в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Болестите на щитовидната жлеза засягат близо  1 милион българи, като тук не се включват случаите с леки и недиагностицирани форми. С възрастта честотата им нараства, като преобладава намалената тиреоидна функция – хипотиреоидизъм.

Висока е честотата на възлестата /нодозна/ гуша - до 24%, а ракът на щитовидната жлеза стига до 4.8/100 000 случай за една година. Преди йодирането на солта, като профилактика, тези цифри са били по-високи, ето защо е важно населението да бъде информирано за значението на йода като микроелемент участващ, както в изявата и развитието на тиреоидните заболявания, така и за нейното правилно функциониране.“ – допълва д-р Десислава Горчева, ендокринолог, интернист и началник на Отделение по Ендокринология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

По думите на доц. д-р Лъчезар Лозанов, за изявата на заболяванията на щитовидната жлеза голямо значение има стресът, тютюнопушенето и хроничните вирусни инфекции. Храненето е от съществено значение, като приемът на някои храни, гладуването или затлъстяването също увеличават риска от тиреоидни заболявания.

Външните фактори са от съществено значение за появата на тиреоидните заболявания. На първо място е значението на йода. Йодният дефицит, както и йодният излишък, могат да доведат до появата на гуша и нарушения в хормоналната секреция. Прилагането на нейодирана готварска сол поставя в риск населението, особено децата и бременните, за изява на сериозни нарушения в развитието и психо-интелектуалния капацитет на бъдещите поколения.“ – уточнява д-р Десислава Горчева.

Ранната диагностика е решаващ фактор за своевременно лечение, отлагане на евентуалните усложнения и постигане на оптимално качество на живот на пациентите. По повод Международния ден на заболяванията на щитовидната жлеза – 25 май, целият екип на отделението по Ендокринология на АСК УМБАЛ Токуда участва безвъзмездно, в безплатните ултразвукови прегледи на 24 май 2023 г., съзнавайки отговорността от значението на тези прегледи. 

Възможността за обективизиране на заболяването на щитовидната жлеза ехографски е от съществено значение за диагностиката на щитовидната жлеза. Ултразвуковият преглед с доплер модалност е важен първи метод, позволяващ бързо и неинвазивно да се огледа жлезата и да се отхвърли или потвърди наличието на заболяване, и да наложи при нужда допълнителни изследвания.

Значението на кампаниите, инициирани по случай Световния тиреоиден ден и последващата тиреоидна седмица, е ранното диагностициране на тиреоидно заболяване, което ще се отрази благоприятно върху последващото лечение и качеството на живот на пациента. Информираността на населението, относно ранните симптоми за щитовидно заболяване, е с голямо значение за навременно диагностициране на тиреоидно заболяване. Ранните симптоми могат да бъдат, както локални като шиен дискомфорт, нарастване на шията, трудности при преглъщане, така и общи като – промени в телесното тегло, в емоционалния статус или половата функция.“ – споделя д-р Десислава Горчева.

Отделението по Ендокринология в АСК УМБАЛ Токуда е част от Клиника по Вътрешни болести и разполага с консултативни кабинети в Диагностично-консултативен център на болницата. Прегледите и консултациите се извършват след записване на регистратура: 02/403 49 17.