Ст.м.с. Сирма Цамбова

Завършила Полувисш Медицински институт през 1991 година. Притежава 25 години трудов стаж, като мед. сестра. В екипа на клиника по Неврология, на „Токуда Болница София“ ЕАД е от март 2008 година. От 2014 година продължава професионалната си квалификация в МУ гр. София, към „Факултет по обществено здраве“, специалност “Управление на здравните грижи“. Като старша медицинска сестра в клиниката работи от март 2015 година. Притежава сертификат за извършване на качествени здравни грижи. Преминала квалификационни курсове по „Интензивни грижи при невологични заболявания. Исхемичен мозъчен инсулт-съвременно лечение. Грижи за болен с инсулт“, “Функционални изследвания в Неврологията“, “Сърдечна и дихателна функция при болен на интензивно лечение“, “Назокомиални инфекции-превенция и контрол. Съвременни проблеми“ и др.