Д-р Илияна Зографова

Невролог
Завършила е медицина в МУ - София и придобива специалност по Неврология през 1991 година. Работила е само в областта на неврологията - по разпределение в гр. Сливница, а след придобиване на специалност - в ХІІ ДКЦ в София. В началото на 2009 година постъпва в Клиниката по Неврология на Токуда. Непрекъснато подобрява квалификацията си с участия в симпозиуми и конгреси от национално, европейско и световно ниво. Има предпочитания и афинитет към диагностика и лечение на пациенти със съдово-когнитивни нарушения и паметов дефицит. Владее свободно английски, френски и руски езици.