Владимир Стайков

Ембриолог
Владимир Стайков завършва специалност „Молекулярна биология“ и придобива степен „бакалавър“ в Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ през 2008 г. От 2009 г. започва професионалната си реализация като биолог в сферата на репродуктивната медицина и е част от екипа на д-р Георги Стаменов в МЦ „Надежда“. Две години по-късно - през 2010 г., завършва магистърска програма към Катедра „Биохимия и микробиология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ с дипломна работа на тема „Сравняване на два метода за оценка на ДНК-фрагментацията в човешки сперматозоиди и връзка с класическите показатели на спермограмата. Методи за селекция“. През 2017 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ към Катедра „Биология на развитието“ на Пловдивския университет. Темата на дисертационния му труд е „Използване на митохондриални маркери за оценка на човешки сперматозоиди“. От 2013 г. до 2017 г. работи като биолог-ембриолог в МЦ „Надежда Репродуктив София ООД“ към МБАЛ „Надежда“ – болница за женско здраве. Участвал е в редица европейски и международни конгреси и научни събития в областта на репродуктивната медицина в Рим, Стокхолм, Истанбул, Лисабон, Копенхаген, Барселона, Анталия, Валенсия, Берлин, Дрезден. Присъствал е на курсове по обучение за подобряване на квалификацията си в София, Барселона, Бергиш Гладбах, Флоренция. Членува в ESHRE (Европейското общество по човешка репродукция и ембриология). От март 2018 г. е част от екипа на Центъра за асистирана репродукция Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда, София.
Свързани блог статии

Свързани блог статии