Светла Джунева

Клиничен Ембриолог
Светла Джунева е магистър по „Биология“, с диплома от Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ от 2009 г. Още като студентка се интересува от криобиология и през 2007 г. започва работа в първата частна Банка за стволови клетки в СБАЛ „Свети Лазар“, под ръководството на д-р Лидия Гърчева, хематотрансфузиолог. През следващата година се включва като ембриолог в екипа по асистирана репродукция, ръководен от д-р Валентин Лачев, един от първите специалисти по стерилитет и репродуктивни проблеми в България. През 2010 г. взема участие в изграждане на криобанка към Център за върхови постижения „Транслиращи изследвания в хематологията“ - Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания, по проект CVP01/0119/Д002-35/12.03.2009. Година по-късно е назначена за консултант към СБАЛЛАГ “Майчин дом” и допринася за възраждането на Клиника “Репродуктивно здраве”. През юни 2012 г. Светла Джунева успешно полага изпит по клинична ембриология в Истанбул, Турция и придобива сертификат от ESHRE (Европейското общество по човешка репродукция и ембриология) за тази квалификация. През последните години тя интензивно повишава квалификацията си като главен ембриолог на СБАЛГАР „Д-р Малинов“, преминавайки през редица специализации в Европа, с цел въвеждане на съвременни техники в ин витро оплождането за пациенти с репродуктивни проблеми в България. Завършила е “ICSI-IMSI Training” курс в CMCO Schiltigheim към Страсбургския Университет и втори под ръководството на специалиста, въвел IMSI метода в практиката - д-р Ги Касуто в Laboratoire de Biologie Medicale Drouot, Париж, Франция. Успешно е преминала практически курсове на обучение по клинична ембриология, преимплантационна генетична диагностика и скрининг, организирани в UCL, Великобритания, както и курсове по микроманипулации и биопсия на репродуктивни клетки в Център по Ембрионална Медицина в Мадрид, Испания. Обучавана е още на микроскопска ембриоскопия, витрификация и матурация под личното ръководство на Prof. Markus Montag в Лабораторията по репродуктивна биология, Heidelberg University Hospital. През 2012 г. придобива свидетелствo за професионална квалификация по специалност „Икономика и мениджмънт”, което ѝ помага да ръководи наколко години успешен екип от биолози и ембриолози. Две години е ментор по проект „Студентски практики” към Министерство на образованието и науката - оперативна програма наука и образование за интeлигентен растеж". Тя е научен консултант на магистърска теза “Успеваемост на метода IMSI при различни стойности на показателя морфология на сперматозоидите” и научен ръководител на магистърска теза „Сравнително изслеване на in vitro успеваемостта при човешки ембриони, култивирани в различни хранителни среди”, успешно защитени в Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София. От 2017 г. е хоноруван преподавател по Принципи на асистираната репродукция, магистърска програма „Репродуктивна биология“ към катедра „Биология на развитието“, Биологически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив. Светла Джунева има редица участия в симпозиуми, конференции и обучения на национално и международно ниво и е член на Европейското общество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE). От март 2018 г. е част от екипа на Центъра за асистирана репродукция Аджибадем Сити Клиник ДКЦ Токуда, София.
Свързани блог статии

Свързани блог статии