Замразяването на яйцеклетки е процедура, която позволява на жените да съхранят фертилността си, за да станат майки в бъдеще. Препоръчва се преди химиотерапия или лъчетерапия, при жени, които планират бременност на по-късен етап от живота си или пациентки, при които яйчниците намаляват своята функция преждевременно.

Как се замразяват яйцеклетките, на колко градуса и къде се съхраняват? В рамките на кампанията ни за повишаване на информираността за репродуктивното здраве с фокус яйчников резерв и съхранение на фертилността „Съхрани живот“ ви срещаме с клиничния ембриолог Светла Джунева. 

Тя е магистър по „Биология“, с диплома от Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ от 2009 г. Още като студентка се интересува от криобиология и през 2007 г. започва работа в първата частна банка за стволови клетки. Завършила е ICSI-IMSI Training” курс в CMCO Schiltigheim към Страсбургския университет, както и обучение под ръководството на специалиста, въвел IMSI-метода в практиката - д-р Ги Касуто в Laboratoire de Biologie Medicale Drouot, Париж, Франция. Успешно е преминала практически курсове в UCL, Великобритания, в Център по ембрионална медицина в Мадрид, Испания и в Лабораторията по репродуктивна биология, Heidelberg University Hospital. От 2012 г. е сертифициран от ESHRE (Европейската организация по човешка репродукция и ембриология) клиничен ембриолог.

Как подготвяте яйцеклетките за замразяване?

Замразяването на яйцеклетки е фин и деликатен процес, изискващ определени умения и прецизност. Едно от най-важните неща е правилното и своевременно планиране на процедурата. Яйцеклетките се замразяват до два часа след изваждането им от организъм (фоликуларна пункция), в противен случай се компрометира бъдещата фертилност на размразените яйцеклетки. От съществено значение за правилното замразяване на яйцеклетки е организацията на дейностите по замразяване в лабораторията, затова пациентът да е взел решение преди самата пункция, а не да оставя това за последния момент.

Яйцеклетките се замразяват чрез метод, наречен витрификация. Това е преминаване на материята в стъкло, тоест аморфно некристално състояние. Състоянието „стъкло“ на водата в клетките ги предпазва от механичните повреди, които кристалите биха предизвикали.

Как се замразяват яйцеклетки и на колко градуса?

Извадените яйцеклетки се култивират при условия, еквивалентни на тези в женския организъм. Веднага след пункцията се приготвят средите на замразяване. Нужно е около час и половина за калибриране на средите до стайна температура. До два часа след пункцията яйцеклетките се оронват от съпровождащите ги клетки чрез ензимно и механично третиране, оценява се тяхната зрялост и веднага се преминава към поставянето им в средите за замразяване. Следва се точен протокол – яйцеклетките преминават през среди с различна концентрация на криопротектанти за точно определено време, след което се поставят на върха на специален носител (криотоп) и се потапят в течен азот на – 196°C. Всеки криотоп предварително е маркиран с данните на пациента, така че възможностите за объркване на собствеността на яйцеклетките е практически невъзможна.

Витрификацията е един от най-тънките и специфични моменти в работата с репродуктивни клетки, което изисква определени знания, голям опит, доза сръчност и премерена бързина.

Къде и на колко градуса се съхраняват?

Замразените репродуктивни клетки се съхраняват в специални съдове за течен азот, наречени дюари. Температурата винаги е около – 196°C. Температурните показатели в съдовете, в които се съхраняват репродуктивни клетки  се наблюдават денонощно, с цел да се осигури непрекъснати условия на ниски температури.

Какъв е срокът на годност на замразения генетичен материал?

Замразените клетки могат да се съхраняват в това състояние на практика вечно. В момента няма и законови изисквания или препоръки относно съхранението на репродуктивен материал. Обичайно всяка пациентка определя периода на съхранение, спрямо собствените си желания. След изтичане на договорения срок за съхранение на замразени яйцеклетки, пациентката може да  ги ползва за оплождане и последващ трансфер; да удължи съхранението, да ги дари (само при определени обстоятелства) или да подпише документ, с който да се унищожат в лабораторията.

Как се размразяват яйцеклетките?

За да е витална клетката след размразяване отново трябва да се спазят определени стъпки и време на престой на клетката в специфични среди. По време на размразяване носителя с яйцеклетката се изважда от директен течен азот и мигновенно се поставя в специална среда, калибрирана на 37°C за 60 секунди престой. Скоростта на покачване на температурата в този момент е 48 000 градуса в минута. Огромен температурен стрес.

Следва поетапно прехвърляне на клетката в други специфични среди на 25°C. Процентът на преживяемост на яйцеклетката след размразяване е около 80%, тъй като клетката е сложно устроена и голяма. Размразените ембриони са с по-голяма преживяемост - над 98%, тъй като се състоят от много на брой малки клетки.

Средите за размразяване съдържат буферни компоненти, целулоза, трехалоза и други. Тяхната задача да стабилизират клетъчната структура, докато криопротектантите се изтеглят от клетката и тя отново се изпълни с вода.

Свързани отделения