Асистирана репродукция

Замразяване на генетичен материал

Замразяване на яйцеклетки

Поради своята уникалност по устройство и функция яйцеклетката изисква специални условия при обработка преди замразяване. Най-ефикасен е методът витрификация. Замразяването и съхранението на яйцеклетки се препоръчва преди химио- или лъчетерапия, тъй като това уврежда функцията на яйчниците. Прилага се и при жени, които планират бременност и раждане на дете на по-късен етап от живота си или пациентки, при които яйчниците намаляват своята функция преждевременно. Яйцеклетки се замразяват и в случаи, при които партньорът е затруднен да отдели сперматозоиди навреме, в деня на процедурата по изваждане на яйцеклетки от парньорката или по някаква друга основателна причина.

Замразяване на сперматозоиди

Замразяването е процедура, свързана със запазване на сперматозоидите при подходящи условия, която позволява за успешното им използване след неограничен период време. Гаметите се криосъхраняват, като се използва метод с контролирана скорост и бавно охлаждане или по-нова техника на мигновено замразяване (витрификация). Сперматозоидите се съхраняват с помощта на криопротектор (най-често 10% грицерол в хранителна среда). Допълнителни криопротектиращи средства могат да се добавят за запазване жизнеспособността, намаляване смъртността и запазване на висок процент подвижни сперматозоиди след размразяване (например добавяне на растежен фактор и холестерол). Криосъхраненият еякулат се използва за донорство на сперматозоиди или като средство за запазване фертилитета при мъже, подложени на вазектомия или лечения, компрометиращи фертилитета (химио- и лъчетерапия, хирургически интервенции). Съхранението на сперматозоиди се извършва по различни причини:

  • преди лъчелечение или химиотерапия, които биха довели до сериозни нарушения в сперматогенезата и пълна липса на такава след преустановяване на лечението;
  • преди хирургична интервенция на мъжката полова система;
  • когато предстои ин витро процедура, а на партньора се налага да отсъства в деня на пункцията;
  • при затруднения с отделянето на сперматозоиди заради стрес и притеснение или при здравословни състояние, непозволяващи нормална еякулация;
  • при сериозни отклонения от нормата след спермален анализ;
  • когато пациентът желае да съхрани семенния си материал.

Замразяване на ембриони

Ембриони, които са качествени и не са използвани за трансфер, могат да бъдат замразени посредством метода витрификация. Криосъхранението на ембриони осигурява възможност за последващ трансфер, в случай, че не е постигната бременност. Понякога се налага замразяване на всички ембриони, тъй като не е препоръчителен ембриотрансфер в настоящия цикъл – например, при развитие на хиперстимулационен синдром или при състояния на маточната лигавица, неблагоприятни за ембриотрансфер в дадения момент – полип в матката, кървене или други индикации. Замразените ембриони могат да се съхраняват безкрайно дълго в сигурни условия и да се използват за трансфер след известно време.