Владимир Стайков, ембриолог в лабораторията на Центъра за асистирана репродукция в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, с интервю за кампанията „Съхрани живот“ с фокус яйчников резерв и съхранение на фертилността. 

Как изглежда яйцеклетката през окото на микроскопа и ембриолога? 

Яйцеклетката е полова клетка и е с редуциран наполовина брой хромозоми в сравнение с останалите телесни клетки. Сама по себе си не се вижда с просто око, а погледната през микроскоп се визуализира като сфера, обградена от плътна структура със защитна функция, наречена зона пелуцида (zona pellucida). През очите на ембриолога яйцеклетката се оценява по морфологични критерии, които до известна степен определят потенциала ѝ за бъдещо развитите.

Колко голяма е една яйцеклетка?

Яйцеклетката е най-голямата по размери клетка в човешкия организъм. По време на пункция от яйчника се аспирира облакоподобна структура, включваща самата яйцеклетка и обграждащи я множество клетки, имащи отношение към нейните растеж и развитие. Размерът на нормалната човешка яйцеклетка варира от 120 -150 микрометра, но понякога се срещат и яйцеклетки до 200 микрометра, което в повечето случаи е признак на генетична аномалия.

Какво е устройството на яйцеклетката?

Устройството на яйцеклетката включва цитоплазма (течна част) с множество цитоплазмени органели, сред които ядро, съдържащо генетичната информация. Цитоплазмата е заобиколена от мембрана с приближено до нея полярно телце, характеризиращо зрелостта на клетката. Между най-външната обвивка зона пелуцида (zona pellucida) и клетъчната мембрана на яйцеклетка, се наблюдава т. нар. перивителинно пространство.

Как се оценява дали една яйцеклетка е годна да даде начало на живот?

Всяка зряла яйцеклетка, оценена, че е във фаза MII – това е фазата за оплождане, е годна да даде начало на нов живот. Но да не пропускаме и важността на оплодителния потенциал на сперматозоидите.

Под какво увеличение наблюдавате яйцеклетката?

Със съвременното развитие на микроскопската техника човешката яйцеклетка е възможно да се наблюдава с помощта на стерео- и инвертен микроскопи при следните увеличения: 10x, 20x и 40x. При увеличения на обективите на инвертния микроскоп 20x и 40x, се извършва т. нар. ICSI оплождане.

На какви условия трябва да отговаря съвременната ембриологична лаборатория, за да бъде оплодена яйцеклетката?

От първостепенно значение за добрите резултати в ембриологичната лаборатория е спазването на добрите лабораторни практики, включващи стерилност, осигурена от филтри, пречистващи въздуха. Друго важно условие е наличието на определена влажност, температура и позитивно налягане, поддържащи подходяща лабораторна среда. Важно условие е ползването на мониторираща система,  проследяваща и отчитаща стабилността на заложените параметри, които имат отношение към съхранението на яйцеклетките, култивирането на ембрионите и стабилността на лабораторните показатели (температура, чистота и влажност).

Свързани отделения