Емил Георгиев

Емил Георгиев е експерт по медицинска физика в Клиника по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.  Владее писмено и говоримо английски език. 

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Професионален интерес в сферата на Магнитнорезонансната томография и Компютърната томография

 • Професионален опит

  Професионален опит
  Емил Георгиев се присъединява към екипа на Клиника по Образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда през 2012 г. За времето на специализация той преминава редица курсове, допълнителни обучения и практически занятия в сферата на рентгеновата и радионуклидна диагностика, магнитнорезонансна образна диагностика, клинична дозиметрия, метрология на йонизиращите лъчения, дозиметрия и лъчезащита. Автор на научни публикации, голяма част от тях посветени на работата му по оптимизация на КТ изследвания и проучвания в областта на МРТ. Участник лектор в множество национални и международни научни събития и конгреси. Хоноруван преподавател в магистърска програма по Медицинска Физика към Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
 • Образование

  Образование
  • Специалност “Медицинска радиологична физика” към МУ – София, 2020 г. 
  • ОНС „Доктор“ към Физически факултет в СУ „Св. Климент Охридски“, професионално направление Физически науки, 2019 г.
  • Магистърска степен по Медицинска физика, 2012 г.
  • Бакалавърска степен по физика в СУ „Св. Климент Охридски”, 2010 г. 
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Курс на EUTEMPE-RX „Radiation biology for medical physicists“, Павия, Италия, 2015 г.

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българско Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство (БДБФИ) 
  • Българска Асоциация по Радиология (БАР)
  • Европейска Асоциация по Радиология (ESR)
  • Европейско дружество по магнитен резонанс в медицината и биологията (ESMRMB)
 • Награди

  Награди
  • Втора награда на седмия национален конкурс за млади учени „Young and Energetic Scientists 2014г. 
  • Съществен принос в получаването на Сертификат за максимално отличие 5* по инициатива на European Society of Radiology (ESR) Eurosafe Imaging Stars за добра медицинска практика, свързана с радиационната безопасност в клиника по образна диагностика
Свързани блог статии

Свързани блог статии