Какви са основните причини за развитие  на рак на гърдата?

Ракът на гърдата е най-често диагностицираното злокачествено заболяване, въпреки че основно се среща при единия пол. Независимо от напредъкa при лечението, ракът на гърдата остава все още с лоша прогноза, особено ако се открие в напреднал стадий.
Основните  рискови фактори за развитието на рак на гърдата са фамилна обремененост,  напреднала възраст, тютюнопушене, наднормено тегло, намалена физическа активност, генетични фактори (гени BRCA1, BRCA2), повишена експозиция/прием на хормони. 

Кои са типичните симптоми, които да ни насочат към диагнозата?

Като типични може да определим някои симптоми, които за съжаление характеризират напредналия рак – деформация на гърдата, болка, напипване на „бучка“, промяна в цвета на кожата или на зърното, изтичане на секрет. Всички тези симптоми обаче могат да се срещат и при много доброкачествени заболявания, затова е необходимо при появата им жената да се обърне към лекар. Ранният рак на гърдата не причинява такива проблеми, той е установим само при целенасочено изследване.

Необходимо ли е всяка жена да се самопреглежда?

Да, необходимо е, но не е достатъчно. Самоизследването се извършва, като се опипва цялата гърда в периода между 7-ия и 14-ия ден от менструалния цикъл. Този преглед не е достатъчен, защото най-ранните промени при рак на гърдата и най-малките формации могат да се открият само с провеждането на образни изследвания – най-често мамография и нейните разновидности. 

Какво е скрининг и как се провежда?

Скринингът не е изследване, това е организиран процес за ранно откриване на заболяване при здрави хора. Той се провежда системно през определени интервали от време при липса на каквито и да било оплаквания. Скрининговите изследвания водят до ранно откриване на рака на гърдата, когато той е практически лечим. 
За момента мамографията е единственият доказан метод за провеждане на скрининг при жени, които са със стандартен риск от развитие на рак на гърда.


Какви са новите хоризонти при провеждането на скрининг?

Новостите при провеждането на скрининг са свързани с т.нар. персонализиран скрининг“, който е съобразен с индивидуалните рискови фактори при всяка жена. Такива са както повишеният риск от развитие на рак на гърдата при известна фамилна или генетична обремененост, така и повишената мамографска плътност от жлезистата структура на гърдата. Доказано е, че при тези условия новите образни техники като 3D мамография и магнитно-резонансната томография имат предимство. Въз основа на това Европейската Комисия за скрининг на рака на гърдата препоръчва осъвременяване на организацията и провеждането на скрининговите изследвания при жени, определени като високорискови.

В последните публикувани препоръки се казва, че е желателно при всички жени на възраст от 45 до 74 години да се провежда мамография или дигитална томосинтеза (3D мамография) веднъж на всеки две години, а при тези с висока мамографска плътност освен мамография, да се прилага комбинирано изследване – мамография и магнитно-резонансно изследване или мамография с ехография.