В сферата на медицинската онкология бяха постигнати изключителни успехи, но въпреки това борбата с рака остава трудна задача за лекарите и лична отговорност на всеки човек към собственото му здраве.

В съвременните методи на лечение на онкологични заболявания не можем да подминем ролята на хирургията и по-конкретно минимално инвазивната роботизирана хирургия. Роботизираната хирургия е част от познатите минимално инвазивни техники. Още в Хипократовата клетва е залегнало твърдението „не вреди“. Минимално инвазивната хирургия прави именно това - вреди по-малко на пациента. Тя е съчетание от иновативна техника и класически принципи на лечение.

Хирургична система Да Винчи предоставя на пациента възможно най-малко травматично, най-прецизно и безопасно хирургично лечение. Тя позволява максимално щадящи за околните тъкани интервенции, което е особено важно в случаите, когато се оперират силно чувствителни и трудно достъпни зони. Този вид хирургия е предпочитан метод при онкологични заболявания в областта гинекологията, урологията, гръдната и коремната хирургия.

Какво представлява роботът Да Винчи?

Роботът е съставен от три части: конзола за управление, на която работи хирургът, оптичен панел, който обработва и предава триизмерни видео изображения от камера в тялото на пациента, и хирургичен (пациентски) панел, на който са разположени хирургични ръце, снабдени с фини инструменти.

Хирургичните интервенции се осъществяват през малки дупчици подобно на лапароскопската хирургия. Камерата предава висококачествена триизмерна картина с до 10-кратно увеличение на оперативното поле, много по-добра от тази, която човешкото око може да осигури. Хирургът контролира инструментите и камерата, седнал на конзолата със своите ръце чрез мастер контроли. Той може да управлява всички четири ръце едновременно. Специалните, патентовани инструменти се огъват и завъртат с много по-голяма гъвкавост от тази на човешката китка.

Роботизираната технология позволява минимизиране на рисковете за пациента. Компютърно асистираната точност намалява възможностите за движения извън рамките на желания обект, което позволява максимално запазване на съседните тъкани и нерви. Възможността за извършване на сложни оперативни интервенции се съчетава със значително намаляване на кръвозагубата и  минимализиране на рисковете от постоперативни инфекции. Възстановяването е значително по-бързо от отворена хирургия и пациентите могат да се върнат към обичайното си ежедневие във възможно най-кратки срокове.

Благодарение на по-късия възстановителен следоперативен период, пациентите, които се нуждаят от химиотерапия или лъчетерапия, могат да започнат това лечение по-рано