След като вече научихте правилните стъпки при диагностициране на онкологично заболяване, вие вече знаете вида, размера и стадия на тумора. Ясно е дали има разсейки в други органи и тъкани. Диагнозата е уточнена. Сега следва да предоставите документите си на онкологична комисия, която да назначи подходящото за вас лечение и да изберете лекар и място за провеждане на лечението.

Какво е Онкологична комисия?

Онкологична комисия заседава във всеки комплексен онкологичен център в страната. Тя е съставена от специалисти от различни области и цели обсъждане на най-добрия метод, или комбинация от различни методи за вашето лечение. Документите на всеки пациент се разглеждат и се назначава лечението, според вида и големината на тумора, може ли да бъде извършена операция, има ли метастази, възраст и други заболявания и др.

Понякога комисията може да препоръча допълнителни изследвания, с цел точното изготвяне на лечебния план.

В Аджибадем Сити Клиник Младост документите на всеки пациент се разглеждат от Обща Онкологична комисия, която представлява мултидисциплинарно сътрудничество между специалисти от различните звена в болницата: Медицинска онкология, Лъчелечение, Нуклеарна медицина, Клинична патология, Гастроентерология, Образна диагностика и др. Това позволява пациентите да получат експертно мнение, насоки за необходимите изследвания и по-голям и точен обхват на последващото лечение, както и за разрешаването на по-сложни онкологични случаи.

Важно: Можете да подадете документите си за оценка в няколко комисии, ако имате нужда да потвърдите първоначалното решение. 

Какво означава "комплексно лечение"?

Важно да се знае, че ракът не е една болест, а около 200 различни нозологични единици, с различна прогноза, различно протичане и много често – различно лечение. Така, например, в един и същи орган може да има различни видове рак (ракът на гърдата, бива няколко вида), всеки от които се лекува с различни лекарства, реагира се с различно общо поведение и носи различна прогноза. Затова се налага специална диагностика, която се определя от лекуващите медицински онколози.

Предвид сложната природа на злокачественото заболяване СЗО е приела стандарти за съвременна терапия. От изключителна важност е, обаче, тази терапия да се адаптира според клиничните показатели и специфични нужди на всеки пациент. Това налага нуждата за всеки болен да се изготвя индивидуален лечебен алгоритъм на поведение, за да бъде предоставена персонализирана грижа, включваща най-съвременни методи на лечение.

В посочения персонален лечебен алгоритъм, се посочва видът и начинът на диагностика, лекарственото лечение с химиотерапия, таргетно (прицелно) лечение, ендокринната терапия, конвенционално лъчелечение, интензивно модулирано лъчелечение или радиохирургия.

За успешното лечение имат значение също режимът на хранене, движението и емоционалната нагласа на пациента. 

Избор на лекар и лечебно място за провеждане на лечението

От изключително значение е да намерите лекар, на когото да се доверите и който ще намери време да ви обясни какво ви предстои от тук нататък. Препоръчително е да си запишете час за консултация с някой от водещите медицински онколози в страната. Така ще можете да зададете своите въпроси за бъдещите етапи на лечение или да се обърнете за съдействие, и съвети в процеса на лечение. При избора си на лечебно заведение търсете такова с опит в лечението на онкологични заболявания, където работят доказани специалисти и прилагат най-съвременните и иновативни методи на лечение.

Аджибадем Сити Клиник Младост разполага с най-модерни условия за провеждане на противотуморно лечение, което предоставя комплексна медицина на пациенти с онкологични заболявания. То съчетава високотехнологична апаратура, специалисти от всички направления в онкологията, продължаващо наблюдение, приятелска обстановка и психологическа подкрепа за пациентите и техните близки.

Наличието на тесни специалисти с богат опит в лечението на онкологични заболявания, които заседават на ежеседмични онко срещи, на които се обсъждат всички промени в пациентите и техните лечения, прави Аджибадем Сити Клиник Младост предпочитано място за лечение. 

В клиниката се провеждат и редица клинични изпитвания, които представляват отлична възможност пациентите да получават адекватно лечение. 

Клиниката по медицинска онкология се ръководи от Проф.д-р Асен Дудов, дм, който е председател на Българско онкологично научно дружество (БОНД) и е сред водещите специалисти по медицинска онкология у нас.

-----------------------

В Клиниката по Медицинска онкология в Acibadem City Clinic Младост се приемат, диагностицират, стадират и проследяват пациенти с всички видове солидни тумори. Може да запишете час за преглед или консултация на телефон 0700 13 127 като изберете опция Младост.