Доц. д-р Веселка Стойнова, дм

Началник отделение
Началник Клиника по образна диагностика
доцл. Веселка Стойнова
Доц. Стойнова е завеждащ Клиника по образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София. Тя е един от водещите специалисти по образна диагностика в страната. Специализира в Швеция, Германия, Унгария, Холандия. За пръв път в България прилага и защитава дисертационен труд за възможностите на виртуалната колоноскопия за откриване на полипи и тумори на дебелото черво -  тяхното проследаване след лечение и за откриване на рецидиви на болестта. Проявява научен интерес и в областта на КТ ентероклиза и ентерография за диагностика на болестите на тънките черва, КТ холангиография - за диагностика на жлъчното дърво. През последните години  интереса и предизвикват хибридните методи като ПЕТ/ КТ. Член е на Европейаската асоциация по рентгенология и на Европейското дружество по кардио рентгенология. Член е на управителния съвет на Българското дружество по Кардио-торакална рентгенология. Участва в национални работни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в областта на рентгенологията и онкологията.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • КТ и МРТ диагностика на сърдечно-съдовата система
  • Виртуална колоноскопия и болести на дебелото черво
  • КТ ентероклиза/ентерография и болести на тънкитечерва, урорентгенология
  • Хибридни методи - РЕТ/СТ и Образна диагностика в Онкологията
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • От 2010г. - до момента - Завежда отделение по Образна диагностика към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
  • Работи в УМБАЛ "Св. Иван Рилски", гр. София като завеждащ Отделение по образна диагностика към Клиника по терапия на вътрешните болести и Клиника по гастроентерология.
  • УСБАЛССЗ  "Света Екатерина" -  монтиране на първия за страната многодетекторен компютърен томограф участва в екипа, въвел в практиката КТ изследване на сърце.
 • Образование

  Образование
  • Завършва медицина в  Медицински Университет, София
  • Специализира Рентгенология
  • Защитава научна степен "Доктор по Медицина" с дисертационен труд за "Възможностите на виртуалната колоноскопия за откриване на полипи и тумори на дебелото черво, тяхното проследаване след лечение и за откриване на рецидиви на болестта"
  • Получава образователна и научна степен "Доцент" към Медицинския универсистет, София.
  • Езици  - Английски, шведски, руски
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Онкологична гастрорентгенология - Будапеща, Унгария
  • Новости в МДКТ – Мадрид Испания
  • Абдоминална КТ - Сундсвал, Швеция
  • Многодетекторна КТ и МРТ на сърце - Амстердам, Холандия
  • Виртуалнаколоноскопия - Малмьо ,Швеция и др.
  • Работи в Солефтео, Швеция и специализира в областта на Образна диагностика на гастроинтестиналния тракт.
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • ESCR Европейско дружество по гастрорентгенология
  • ESGAR Европейското дружество по Онкологична образна диагностика
  • Участва в национални експертни групи за изготвяне на правила за добра медицинска практика в образната диагностика и в онкологията- при рак на дебелото черво и невроендокринни тумори.
  • Участва като лектор в обучениета на специализанти по образна диагностика, гастроентерология, неврология, нуклеарна медицина и кардиология. Лектор на курсове от образователните програми Galen и ESOR, към Европейското дружество по Рентгенология
  • Избрана от колегите си в Best Doctors.
Пациентите за нас

Искам да благодаря от цялото си сърце на доц.Стойнова и ренгт.лаборант Габриела Георгиева, които се отнесоха с разбиране към притесненията ми, съобразиха се с болките, свършиха си работата перфектно и през цялото време се държаха любезно и предлазполагащо.