Д-р Александър Носиков

Кардиолог
Д-р Александър Носиков е кардиолог в екипа на Диагностично – консултативен център към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. Завършва висшето си образование в Медицински университет - София през 2002 г. Работи повече от 7г. във Великобритания. От 2013 до 2019 г. е част от състава на кардиологичната клиника на Университетска болница "Лозенец". Има експертно ниво по ехокардиография и е част от комисията за акредитация по трансторакална ехокардиография към European Society of Cardiology (ESC). От 2015 г. е координатор на HOT (Heart Failure Specialists of Tomorrow) България и организира множество семинари и уебинари, включително и съвместно с HIT (Heart Imagers of Tomorrow). Участва и в централния HOT комитет към Heart Failure Association на ESC. Автор е на редица публикации в областта на кардиологията и вътрешните болести, като е цитиран над 70 пъти. Активен презентатор, включително и на някои от най-големите кардиологични конгреси и конференции в Европа и на Блаканите. Интересите му са насочени към сърдечната недостатъчност, ехокардиографията, предсърдното мъждене, венозния тромбоемболизъм, новите перорални антикоагуланти, интензивно лечение на остри състояния в кардиологията, редки заболявания, кардиоонкология.Д-р Александър Носиков е кардиолог и към настоящия момент е част от екипа по Кардиология на Диагностично – консултативен център към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Сърдечна недостатъчност, oбразна диагностика на сърдечно-съдовата система и в частност на сърдечната недостатъчност, венозен тромбоемболизъм, клинична генетика, предсърдно мъждене нови перорални антикоагуланти, хипертония и управление на сърдечно-съдовия риск, кардио-онкология.
  • Автор на редица публикации в сферата на кардиологията и вътрешните болести.
  • Изнесъл множество устни и постерни презентации, включително и на най-големите кардиологични конгреси в Европа.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2019г. - до момента - Консултант кардиолог в Диагностично - консултативен център към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
  • 2013 - 2019 г. - Лекар в Кардиологичната клиника на УБ Лозенец
  • 2013 -2017г. - Лекар в Maximus UK
  • 2009 - 2012г. - Лекар в Atos Healthcare UK.
  • 2008 -2009г. - Лекар терапевт в Медицински център Санеа, гр. София.
  • 2003 - 2007г. - Специализант към Александровска Болница, Медицински университет, гр. София.
  • 2002 - 2003г. - Лекар-ординатор в Общинска болница, Пирдоп.
 • Образование

  Образование
  • 2017г. – Придобита специалност по Кардиология, Медицински факултет, Софийски университет, гр. София.
  • 2002г. - Придобита специалност по Медицина, Медицински университет, гр. София.
  • Чужди езици: Английски, Руски, Гръцки
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2005 г. - Акредитиран за TTE - трансторакална ехокардиография от European Association of Echocardiochraphy. От 2018г. част от акредитационната комисия по ТТЕ към European Association of Cardiovascular Imaging.
  • От 2015 г. ко-ординатор на HOT (Heart Failure Specialists of Tomorrow - Young Community Group Initiative) България, организирал множество семинари съвместно с HIT (Heart Imagers of Tomorrow) и Кръжок по Кардиология.
  • 2017-2019 г. Хоноруван асистент по Вътрешни Болести и Кардиология в УБ Лозенец
  • 2019г. Сертификат Експертно Ниво по Ехокардиография
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • General Medical Council - UK
  • Български Лекарски Съюз
  • Член на ESC, EACVI (ESC), HFA (ESC), ACCA (ESC), HOT (ESC), HIT (ESC), Council on stroke (ESC), Council on Cardiology Practice, Council on Hypertension, Council on Valvular Disease, Council on Cardio-Oncology, Working Group on e-Cardiology
  • Българско Дружество по Кардиология и Работната Група по Сърдечна Недостатъчност.